piragüisme acrobàtic  m

es  rodeo
fr  rodeo
fr  rodéo
en  rodeo
 
<Esports: Piragüisme>
Modalitat de piragüisme de competició en aigües braves en què es valora la realització de figures i acrobàcies del piragüista amb el caiac per superar els corrents, els salts i els ràpids del riu.
 

obert  m

es  abierto
es  open
fr  omnium
fr  ouvert
en  open
 
<Esports>
Competició en què poden participar totes les categories d'esportistes.
 

obert -a  adj

es  abierto
es  open
fr  ouvert
en  open
 
<Esports>
Dit de la competició en què poden participar totes les categories d'esportistes.
 

sessió tècnica  f

es  clínico
fr  stage
en  clinic
 
<Esports>
Reunió instructiva en què participen entrenadors, àrbitres o jugadors de totes les categories i on es fan conferències i demostracions sobre tàctiques, tècniques, estratègies o altres aspectes d'un esport.
 

pesca simulada  f

es  casting
es  práctica de lanzado
fr  casting
en  casting
 
<Esports: Pesca>
Modalitat de pesca esportiva, practicada generalment sobre terra, que consisteix a llançar la llinya, que duu un plom, orientant-la adequadament per tal d'encertar una diana.
 

pesca al llançat  f

es  pesca al lanzado
fr  casting
fr  pêche au lancer
en  casting
 
<Esports: Pesca>
Pesca que es practica amb una canya de llançament proveïda d'un rodet per a recuperar la llinya.
 

testar  v tr

es  testar
fr  tester
en  check, to
en  test, to
en  verify, to
 
<Farmacologia>
Sotmetre un producte a un conjunt de paràmetres binaris per tal de comprovar-hi l'absència o presència de determinades propietats.
 

verificador  m

es  comprobador
es  probador
fr  appareil de mesure
fr  appareil d'essai
fr  contrôleur
fr  testeur
en  checker
en  tester
en  verifier
 
<Informàtica>
Aparell, generalment controlat per ordinador, que serveix per a verificar les característiques i el bon funcionament dels circuits integrats.
 

verificador -a  m i f

es  comprobador
es  probador
fr  contrôleur
fr  testeur
en  checker
en  tester
en  verifier
 
<Informàtica>
Persona que verifica les característiques i el bon funcionament dels programes informàtics.
 

trama  f

es  raster
es  trama
fr  frame
fr  trame
it  raster
en  raster
de  Raster
 
<Imatge. So><Informàtica>
Conjunt de píxels o línies explorades que cobreixen completament l'àrea d'una imatge d'una pantalla.
Nota: Si la pantalla és un tub de raigs catòdics la trama és un conjunt de línies horitzontals; si és de cristall líquid, en canvi, la trama és una graella de píxels.
 

tramatge  m

es  pixelación
es  rasterización
es  rastreo
es  tramado
fr  rastérisation
fr  rippage
fr  tramage
en  rastering
en  ripping
en  screening
de  Rasterization
 
<Imatge. So><Informàtica>
Conversió d'una imatge en un conjunt de línies horitzontals explorades o en una graella de píxels.
 

tramar  v tr

es  poner en trama
es  rastrear
fr  rastériser
fr  ripper
en  rasterize, to
en  rip, to
 
<Imatge. So><Informàtica>
Convertir una imatge en un conjunt de línies horitzontals explorades o en una graella de píxels.
 

sòcol  m

es  zócalo
fr  socle
en  socket
 
<Informàtica>
Suport on s'instal•la un component informàtic.
 

sòcol  m

es  canal
es  socket
en  socket
 
<Informàtica>
Espai virtual del node d'una xarxa reservat per a executar una única aplicació o un únic procés que serveix per a mantenir una comunicació.
 

número de sòcol  m

es  socket
en  socket
en  socket number
 
<Informàtica>
Número d'identificació assignat en una xarxa a un sòcol.
 

pòster  m

es  póster
fr  affiche
fr  poster
en  poster
 
<Comunicació. Informació>
Aportació científica d'un investigador a un congrés, en un format adequat per a ser afixada.
 

sessió de pòsters  f

es  sesión de pósters
fr  séance avec posters
fr  séance par affichage
en  poster presentation
en  poster session
en  poster viewing
 
<Comunicació. Informació>
Presentació de pòsters que duen a terme simultàniament diversos investigadors en un congrés, que, si escau, complementen amb una explicació oral.
Nota: També es poden utilitzar els sintagmes còpia preliminar, text preliminar i impressió preliminar.
 

edició preliminar  f

es  edición preliminar
es  preprint
es  prepublicación
fr  pré-tirage
fr  préprint
fr  texte préliminaire
fr  tirage préliminaire
en  preprint
 
<Comunicació. Informació>
Versió impresa d'una comunicació que es distribueix als participants d'un congrés abans de presentar-la.
 

convocatòria de comunicacions  f

es  solicitud de ponencias
fr  appel à communications
fr  appel aux communications
fr  appel aux orateurs
fr  appel des textes
en  call for abstracts
en  call for papers
 
<Comunicació. Informació>
Document que convida a la presentació de comunicacions a un congrés i que indica els requisits que s'han de complir.
Nota: Com a equivalent de call for abstracts també es pot utilitzar el sintagma petició de resums.
 

resum  m

es  resumen
fr  résumé
en  abstract
 
<Comunicació. Informació>
Escrit que exposa breument els punts essencials d'una comunicació o d'un article.
 

mercenetes  f pl

es  mercedes
fr  Charles IX
en  Mary Jane
en  one-bar shoe
en  strap
en  strapshoe
de  Einspangenschuh
 
<Calçat>
Sabata de saló amb una corretja que subjecta el peu passant per sobre de l'empenya.
 

emprenedor -ra  m i f

es  emprendedor
fr  entrepreneur
en  entrepreneur
en  entrepriser
 
<Economia. Empresa>
Persona que crea, desenvolupa i implanta un projecte empresarial.
 

emprenedoria  f

fr  entrepreneuriat
fr  esprit d'entreprise
en  entrepreneurship
 
<Economia. Empresa>
Qualitat de la persona que crea, desenvolupa i implanta un projecte empresarial.
 

emprenedor -a de la informació  m i f

es  empresario de información
fr  infopreneur
en  infopreneur
 
<Comunicació. Informació><Economia. Empresa><Informàtica>
Persona que crea, desenvolupa i implanta un projecte empresarial relacionat amb la recollida i difusió d'informació electrònica a través de diferents canals de comunicació.