Índex general de termes - fitxes - cdlpv

Neoloteca del Termcat

Nota: Els manlleus no adaptats porten el codi ISO de l'idioma originari entre claudàtors ([]).

 1. acte de partició  m

  es  acto particional
  <Dret. Administració>
  Acte jurídic pel qual s'extingeix la indivisió d'un patrimoni comú.
 2. algorisme de branca i límit  m

  es  algoritmo de ramificación y acotación
  fr  algorithme branche-et-limite
  fr  algorithme de séparation et évaluation
  en  B + B algorithm
  en  branch and bound algorithm
  <Algorismes>
  Algorisme de recerca en arbre que mitjançant una funció heurística desenvolupa el nus situat al camí més curt del graf a fi d'optimar resultats.

  Nota: S'utilitza especialment en programació.

 3. animació electrònica  f

  es  animatrónica
  fr  animatronique
  en  animatronics
  <Multimèdia>
  Animació en què s'utilitzen sistemes electrònics i mecànics per a reproduir en robots els moviments propis de personatges reals o de ficció.
 4. bilingüe  adj

  es  bilingüe
  fr  bilingue
  en  bilingual
  <Neurolingüística>
  Que és capaç d'expressar-se mitjançant el llenguatge oral i el llenguatge de signes.
 5. cinema  m

  es  quinema
  fr  kinème
  en  kineme
  <Neurolingüística>
  Moviment de les mans en la definició d'un signe gestual.
 6. cineprosema  m

  es  quineprosema
  fr  kineprosème
  <Neurolingüística>
  Direcció del moviment de les mans en la definició d'un signe gestual.
 7. coixinet de rodolament  m

  es  cojinete de rodadura
  es  cojinete de rodamiento
  es  rodamiento
  fr  roulement
  it  cuscinetto a rotolamento
  en  rolling bearing
  <Elements de màquines>
  Coixinet basat en un conjunt de rodets, boles o agulles que rodolen entre dos anells, un dels quals va unit al suport i l'altre, a l'òrgan mòbil.
 8. col·laboratori  m

  es  colaboratorio
  fr  collaboratoire
  en  collaboratory
  <Comunicació. Informació><Informàtica>
  Grup de recerca format per investigadors de centres diferents que treballen en un projecte comú mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació.
 9. comunicació bimodal  f

  es  comunicación bimodal
  fr  communication bimodale
  en  bimodal communication
  <Neurolingüística>
  Sistema de comunicació per a sords que combina simultàniament el llenguatge oral i el llenguatge de signes.
 10. concentrador  m

  es  concentrador
  fr  concentrateur
  en  hub
  <Informàtica>
  Dispositiu, situat en el punt central d'una xarxa de telecomunicacions, que aplega les dades que hi circulen i les distribueix entre els seus nodes.
 11. dactilografia  f

  es  dactilografía
  fr  dactylographie
  en  dactylography
  <Neurolingüística>
  Sistema de comunicació per a sordcecs alfabetitzats que consisteix a traçar lletres amb els dits al palmell de la mà de l'interlocutor.
 12. dactilologia  f

  es  dactilología
  fr  dactylologie
  fr  épellation digitale
  en  chironomia
  en  dactyl speech
  en  dactylology
  en  finger-spelling
  <Neurolingüística>
  Sistema de signes lingüístics convencionals en què cada lletra de l'alfabet correspon a una posició de la mà i els dits.
 13. despatx de lliure pràctica  m

  es  despacho a libre práctica
  fr  mise en libre pratique
  en  release for free circulation
  <Dret. Administració>
  Despatx en una duana comunitària d'un producte procedent d'un país extracomunitari, que li permet de circular lliurement a l'interior de la Unió Europea.
 14. emetre amb làser  v intr

  sin.  laserar  v intr
  es  lasear
  fr  laser
  it  emettere luce laser
  en  lase, to
  en  laserize, to
  <Química física>
  Generar llum coherent quasi monocromàtica mitjançant un làser.
 15. emissió làser  f

  sin.  laseratge  m
  es  laserización
  fr  émission laser
  en  laserizing
  en  lasing
  <Química física>
  Operació de generar llum coherent quasi monocromàtica mitjançant un làser.
 16. entreteniment educatiu  m

  es  eduentretenimiento
  es  edutenimiento
  es  eduversión
  fr  divertissement éducatif
  en  edutainment
  <Informàtica><Pedagogia. Ensenyament: Equip escolar>
  Activitat que ofereixen els productes multimèdia interactius, generalment destinats als infants, que combinen el vessant lúdic amb el formatiu.

  Nota: Per extensió, també designa aquests productes multimèdia.

 17. invalidar  v tr

  sin. compl.  excloure  v tr
  es  tachar
  <Dret. Administració>
  Desestimar, un jutge o un tribunal, un testimoni o la seva intervenció.

  Nota: Els termes invalidar o excloure han de tenir com a subjecte un jutge o un tribunal, mentre que el subjecte de rebutjar ha de ser una de les parts litigants. El verb castellà tachar, en canvi, no fa aquesta distinció de subjectes.

 18. invalidació  f

  sin. compl.  exclusió  f
  es  tacha
  <Dret. Administració>
  Acció i efecte de desestimar, un jutge o un tribunal, un testimoni o la seva intervenció.
 19. executant  m i f

  es  ejecutante
  fr  exécutant
  en  executant
  <Dret. Administració>
  Creditor demandant en un judici executiu.
 20. executat -ada  m i f

  es  ejecutado
  fr  exécuté
  en  executed
  <Dret. Administració>
  Deutor demandat en un judici executiu.
 21. forest comunal  f

  es  monte comunal
  fr  forêt collective
  it  bosco comunale
  en  community forest
  <Dret. Administració>
  Forest la titularitat de la qual pertany a ens locals i l'aprofitament, als veïns.
 22. forest veïnal de mancomú  f

  es  monte vecinal en mano común
  fr  bois communal en propriété collective
  it  terreno demaniale per usi civici
  en  communal forest
  de  Gemeindeland in Gemeinschaftshand
  <Dret. Administració>
  Forest la titularitat i l'aprofitament de la qual pertanyen mancomunadament als veïns d'un nucli de població.
 23. galeta  f

  es  galleta
  fr  mouchard
  fr  témoin de connexion
  en  cookie
  <Internet>
  Fitxer amb informació sobre els hàbits, les preferències i el comportament d'un internauta que visita una pàgina web, que el servidor envia al disc dur de l'ordinador de l'internauta mitjançant el navegador.
 24. hoste  m

  es  anfitrión
  fr  hôte
  fr  ordinateur hôte
  en  host
  en  host computer
  <Informàtica>
  Ordinador que hom ofereix per a contenir informació d'acord amb unes condicions establertes.

  Nota: En cas que desenvolupi funcions de control de la xarxa es pot assimilar a un ordinador central.

 25. immatriculació  f

  es  inmatriculación
  fr  immatriculation
  it  immatricolazione
  en  registration
  <Dret. Administració>
  Primera inscripció d'una finca en el Registre de la Propietat, que obre un foli registral.
 26. immatricular  v tr

  es  inmatricular
  fr  immatriculer
  it  immatricolare
  <Dret. Administració>
  Fer una primera inscripció d'una finca en el Registre de la Propietat, que obre un foli registral.
 27. imputat -ada  m i f

  es  imputado
  fr  prévenu
  en  suspect
  <Dret. Administració>
  Persona a qui s'imputa un delicte.

  Nota: Aquest terme s'utilitza des que s'observen indicis que el delicte pot ser atribuït a algú fins que no se'n fa l'acusació formal, moment en què l'imputat passa a ser acusat.

 28. intermediari de la informació  m

  es  infomediario
  es  intermediario electrónico
  fr  infomédiaire
  fr  intermédiaire de l'information
  en  infomediary
  <Internet>
  Servei que cerca i gestiona informació, generalment de tipus comercial, a Internet.
 29. invalidació  f

  sin. compl.  exclusió  f
  es  tacha
  <Dret. Administració>
  Acció i efecte de desestimar, un jutge o un tribunal, un testimoni o la seva intervenció.
 30. invalidar  v tr

  sin. compl.  excloure  v tr
  es  tachar
  <Dret. Administració>
  Desestimar, un jutge o un tribunal, un testimoni o la seva intervenció.

  Nota: Els termes invalidar o excloure han de tenir com a subjecte un jutge o un tribunal, mentre que el subjecte de rebutjar ha de ser una de les parts litigants. El verb castellà tachar, en canvi, no fa aquesta distinció de subjectes.

 31. labor de retalls  f

  es  labor de retazos
  es  patchwork
  fr  mosaïque
  fr  patchwork
  it  patchwork
  en  patchwork
  <Indústria tèxtil>
  Tècnica que consisteix a cosir i ajuntar retalls de tela de colors, dibuixos i formes diferents.
 32. labor de retalls  f

  es  labor de retazos
  es  patchwork
  fr  mosaïque
  fr  patchwork
  it  patchwork
  en  patchwork
  <Indústria tèxtil>
  Tela confeccionada a partir de retalls cosits de colors, dibuixos i formes diferents.
 33. litispendència  f

  es  litispendencia
  es  pendencia
  fr  litispendance
  it  litispendenza
  en  action pending in another court
  de  Rechtshängigkeit
  <Dret. Administració>
  Estat d'un plet en tramitació a l'espera que se'n dicti sentència definitiva.
 34. llengua gestual  f

  es  lengua gestual
  fr  langue gestuelle
  en  gesture language
  <Neurolingüística>
  Sistema de signes gestuals per a la comunicació propi d'una comunitat.
 35. llenguatge de signes  m

  es  lenguaje de signos
  es  lenguaje gestual
  fr  langage de signes
  en  sign language
  <Neurolingüística>
  Llenguatge que utilitza els gestos de les mans com a sistema comunicatiu, amb el suport emfàtic dels de la cara i la resta del cos, de manera que cada gest correspon a una lletra, una paraula o bé una expressió.
 36. malaltia de SMEDI  f

  es  enfermedad SMEDI
  fr  maladie Smedi
  en  SMEDI disease
  en  SMEDI syndrome
  <Veterinària>
  Malaltia que afecta el bestiar porcí, causada per un virus del gènere Enterovirus, que provoca infertilitat i parts amb fetus morts i momificats.

  Nota: SMEDI és la sigla del sintagma anglès stillbirths, mummification, embryonic death and infertility.

 37. motxilla  f

  es  mochila
  fr  bouchon
  fr  clé électronique
  en  adapter dongle
  en  dongle
  en  hardware key
  <Informàtica>
  Dispositiu en forma de caixeta que se situa en un dels ports d'un ordinador i que controla l'accés a un programa.
 38. oralisme  m

  es  oralismo
  fr  oralisme
  en  oralism
  <Neurolingüística>
  Sistema de comunicació per a sords basat en l'aprenentatge de l'articulació oral, la lectura labiofacial i l'aprofitament del residu auditiu.
 39. ordinador portable  m

  es  ordenador vestible
  fr  ordinateur corporel
  fr  ordinateur vestimentaire
  en  wearable computer
  <Informàtica>
  Ordinador que pot integrar-se a la indumentària d'una persona.
 40. osmotitzar  v tr

  es  osmotizar
  fr  osmoser
  en  osmotise, to
  <Química>
  Sotmetre una dissolució a un procés d'osmosi.
 41. prió  m

  es  prión
  fr  prion
  it  prione
  en  prion
  <Patologia>
  Agent infecciós submicroscòpic no convencional format per proteïnes que causa malalties degeneratives d'evolució lenta.
 42. prosoponema  m

  es  prosoponema
  fr  prosoponème
  en  prosoponema
  <Neurolingüística>
  Expressió de la cara en la definició d'un signe gestual.
 43. quirema  m

  es  queirema
  es  quirema
  fr  quirème
  en  chereme
  <Neurolingüística>
  Configuració de les mans en la definició d'un signe gestual.
 44. rebre a prova  v tr

  es  recibir a prueba
  fr  examiner les preuves
  en  admit as evidence, to
  en  admit to proof, to
  <Dret. Administració>
  Obrir el període del judici en què els litigants poden proposar les proves que considerin convenients.
 45. rebuig  m

  es  tacha
  <Dret. Administració>
  Acció i efecte d'al·legar, una de les parts litigants, algun motiu legal perquè un testimoni o un membre del jurat no intervingui en el procés.
 46. rebutjar  v tr

  es  tachar
  <Dret. Administració>
  Al·legar, una de les parts litigants, algun motiu legal perquè un testimoni o un membre del jurat no intervingui en el procés.

  Nota: El terme rebutjar ha de tenir com a subjecte una de les parts litigants, mentre que el subjecte d'invalidar o d'excloure ha de ser un jutge o un tribunal. El verb castellà tachar, en canvi, no fa aquesta distinció de subjectes.

 47. recepció a prova  f

  es  recibimiento a prueba
  en  discovery of evidence
  <Dret. Administració>
  Acció d'obrir el període del judici en què els litigants poden proposar les proves que considerin convenients.
 48. registral  adj

  es  registral
  fr  d'enregistrement
  fr  propre à un registre
  en  registral
  en  registration
  <Dret. Administració>
  Relatiu o pertanyent al registre.
 49. residu auditiu  m

  es  resto auditivo
  fr  reste auditif
  en  auditory remnants
  en  residual hearing
  <Neurolingüística>
  Audició de les freqüències inferior a 750 cicles per segon, amb intensitats de 80 a 110 decibels.
 50. signar  v intr

  es  signar
  fr  signer
  en  sign, to
  <Neurolingüística>
  Expressar allò que hom pensa mitjançant el llenguatge de signes.
 51. sordcec -cega  m i f

  es  ciego-sordo
  es  sordociego
  fr  aveugle-sourd
  fr  sourd-aveugle
  en  deaf-blind
  <Neurolingüística>
  Persona que pateix de sordceguesa.
 52. sordceguesa  f

  es  sordoceguera
  fr  surdi-cecité
  en  deaf-blindness
  <Neurolingüística>
  Privació dels sentits de l'oïda i de la vista.
 53. suspès suspesa  adj

  es  suspenso
  fr  défaillant
  en  defaulter
  <Dret. Administració>
  Dit de la persona física o jurídica declarada en estat legal de suspensió de pagaments.
 54. teleordinador  m

  es  teleordenador
  fr  ordinateur-télévision
  fr  téléordinateur
  en  telecomputer
  en  teleputer
  <Informàtica>
  Ordinador proveït de maquinari i programari per a rebre, reproduir i enviar senyals digitals de vídeo i d'àudio.
 55. terme rodó  m

  es  término redondo
  <Dret. Administració>
  Territori exempt de la jurisdicció dels municipis amb què limita.
 56. terme rodó  m

  es  término redondo
  <Dret. Administració>
  Conjunt de predis d'un mateix propietari que no inclouen dins dels seus límits cap heretat aliena.
 57. testimoniar  v tr

  es  testimoniar
  fr  témoigner
  en  bear witness, to
  en  testify, to
  <Dret. Administració>
  Comprovar, un notari o un secretari judicial, sota la seva fe pública, que la còpia total o parcial d'un document concorda literalment amb l'original.
 58. toponema  m

  es  toponema
  fr  toponème
  en  toponema
  <Neurolingüística>
  Lloc de definició en l'espai d'un signe gestual.
 59. tracte successiu  m

  es  tracto sucesivo
  fr  titres successifs
  en  chain of title
  <Dret. Administració>
  Continuïtat ininterrompuda de les transmissions entre els titulars successius d'una finca o un dret en el Registre de la Propietat.
 60. tràfic jurídic  m

  es  tráfico jurídico
  fr  activité juridique
  fr  commerce juridique
  en  legal transactions
  <Dret. Administració>
  Conjunt d'actuacions jurídiques que tenen lloc en un temps i un espai determinats.
 61. tremolor ovina  f

  es  escrapie
  es  tembladera ovina
  fr  tremblante du mouton
  en  rubbers
  en  scrapie
  en  trembling disease
  en  trotting disease
  <Veterinària>
  Malaltia que afecta el bestiar oví i més rarament el cabrum, causada per un prió i caracteritzada per tenir un curs lent i progressiu amb símptomes nerviosos, tremolors i prurigen i, en algunes ocasions, paràlisi.
 62. tridimensional  adj

  abrev.  en 3D  loc adj
  es  en 3D
  es  tridimensional
  es  3D
  fr  en 3D
  fr  tridimensionnel
  fr  3D
  en  three-dimensional
  en  3D
  <Simulacions. Realitat virtual>
  Dit de la representació d'un objecte que en simula les tres dimensions.