Índex general de termes - fitxes - cdlpv

Neoloteca del Termcat

Nota: Els manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).

acte obstatiu  m

es  acto obstativo
<Dret. Administració>
Acte formal que impedeix a algú de dur a terme una acció, tot i estar-hi legalment autoritzat.

administrador -ra de webs [web: en]  m i f

es  administrador de webs
fr  responsable de sites Web
fr  web maître
fr  webmestre
en  webmaster
<Internet>
Persona que s'ocupa de la gestió, del funcionament i del manteniment de servidors web.

apel·lar  v intr

es  apelar
<Dret. Administració>
Recórrer davant el jutge o el tribunal superior perquè revoqui, esmeni o anul·li una sentència, que es creu injusta, dictada per l'inferior.

Nota: Aquest verb regeix la preposició contra. Per exemple, part contra la qual s'apel·la.

Formes desestimades:  apel·lar v tr

au-pair [fr]  loc adj

es  au pair
fr  au pair
it  au pair
en  au pair
<Professions><Turisme. Hoteleria>
Dit del treball que fa una persona jove a canvi de la manutenció i l'allotjament, que consisteix bàsicament a tenir cura durant un temps dels infants d'una família en un país estranger, amb l'objectiu d'aprendre'n la llengua.

billeta  f

es  palanquilla
fr  billette
it  billetta
en  billet
de  Knüppel
<Indústria metal·lúrgica>
Desbast obtingut a partir del laminatge de l'acer, de secció recta, aproximadament quadrada, els costats del qual són iguals o lleugerament inferiors a 120 mm.

brètzel  m

es  bretzel
es  brezel
fr  bretzel
en  pretzel
de  Brezel
<Gastronomia>
Pa empolsat amb sal i comí, que té forma de llaç.

casset de butxaca  m

den. com.  Walkman®  m
es  casete de bolsillo
es  walkman
fr  baladeur
en  walkman
<Imatge. So>
Aparell de reproducció de cassets consistent en una capseta proveïda d'un cap lector i d'uns auriculars molt lleugers.

CD de butxaca  m

den. com.  Discman®  m
es  discman
fr  tourne-disque baladeur
en  discman
en  portable CD player
<Imatge. So>
Aparell de reproducció de discs compactes, de petites dimensions, consistent en una capseta proveïda d'un cap lector i d'uns auriculars molt lleugers.

cèl·lula indiferenciada  f

es  célula indiferenciada
fr  cellule indifférenciée
en  undifferentiated cell
<Genètica>
Cèl·lula que és capaç de dividir-se en d'altres cèl·lules.

cèl·lula mare  f

es  célula madre
fr  cellule mère
fr  cellule souche
en  mother cell
en  stem cell
<Genètica>
Cèl·lula indiferenciada que en un cultiu cel·lular o bé durant el cicle vital d'un organisme és capaç de dividir-se indefinidament i produir nous llinatges cel·lulars diferenciats.

cèl·lula oligopotent  f

es  célula oligopotencial
es  célula oligopotente
fr  cellule oligopotente
fr  cellule oligopotentielle
en  oligopotent cell
en  oligopotential cell
<Genètica>
Cèl·lula mare que és capaç d'originar un nombre reduït de les varietats de les cèl·lules d'un organisme.

cèl·lula pluripotent  f

es  célula pluripotencial
es  célula pluripotente
fr  cellule pluripotente
fr  cellule pluripotentielle
en  pluripotent cell
en  pluripotential cell
<Genètica>
Cèl·lula mare que és capaç d'originar diverses varietats de les cèl·lules d'un organisme.

cèl·lula totipotent  f

es  célula totipotencial
es  célula totipotente
fr  cellule totipotente
fr  cellule totipotentielle
en  totipotent cell
en  totipotential cell
<Genètica>
Cèl·lula mare que és capaç d'original qualsevol varietat de les cèl·lules d'un organisme.

cèl·lula unipotent  f

es  célula unipotencial
es  célula unipotente
fr  cellule unipotente
fr  cellule unipotentielle
en  unipotent cell
en  unipotential cell
<Genètica>
Cèl·lula mare que és capaç d'originar una única varietat de les cèl·lules d'un organisme.

comissionable  adj

es  comisionable
fr  commissionable
fr  donnant droit à la commission
en  comissionable
<Comerç>
Dit del percentatge del preu d'un servei o producte facilitat per un majorista i que percep un detallista.

coulis [fr]  m

es  coulis
es  culis
fr  coulis
it  coulis
pt  coulis
en  coulis
<Gastronomia>
Puré poc espès fet amb hortalisses, llegums, crustacis o fruites que s'utilitza com a acompanyament d'alguns plats.

crema sabaiona  f

es  crema sabayon
es  sabayón
es  zabaglione
fr  sabayon
fr  sambayon
it  zabaglione
it  zabaione
en  sabayon
en  zabaglione
<Gastronomia>
Crema escumosa elaborada amb rovells d'ou, sucre i vi blanc, que es cou al bany maria.

desbast  m

es  desbaste
fr  ébauché
en  bloom
<Indústria metal·lúrgica>
Producte semielaborat obtingut per colada contínua de l'acer o per laminatge o forja d'un lingot i que, sotmès a deformacions ulteriors, dóna lloc a altres productes de forja més acabats.

desbast pla  m

es  desbaste plano
fr  brame
fr  ébauché plat
it  bramma
en  slab
de  Bramme
<Indústria metal·lúrgica>
Desbast obtingut per laminatge de l'acer, de secció rectangular, que té un gruix igual o superior a 50 mm i una relació entre amplària i gruix igual o superior a 2.

desbast quadrat  m

es  desbaste cuadrado
fr  ébauché carré
en  square bloom
<Indústria metal·lúrgica>
Desbast obtingut per laminatge de l'acer, de secció recta, aproximadament quadrada, els costats del qual són superiors a 50 mm.

desbast rectangular  m

es  desbaste rectangular
fr  ébauché rectangulaire
en  slab
<Indústria metal·lúrgica>
Desbast obtingut per laminatge de l'acer, de secció rectangular d'àrea igual o superior a 2500 mm² i una relació entre l'amplària i el gruix inferior a 2.

diagrama  m

sin.  gràfic  m
es  diagrama
es  gráfica
es  gráfico
fr  diagramme
fr  graphique
en  chart
en  diagram
en  graph
<Estadística>
Representació que indica la relació existent entre dues quantitats variables, especialment la que es presenta en un eix de coordenades.

editor -ra de webs [web: en]  m i f

es  editor de contenidos
es  editor de webs
en  web editor
en  webeditor
<Internet>
Persona que s'ocupa d'organitzar i gestionar el contingut de pàgines web.

enllaçar  v tr

sin.  fer un enllaç  v intr
es  enlazar
fr  relier
en  link, to
<Internet>
Interconnectar un document o part d'aquest amb altres mitjançant un enllaç.

fer la mitjana  v intr

sin.  mitjanar  v tr
es  promediar
fr  moyenner
en  average, to
<Matemàtiques>
Calcular la mitjana aritmètica de dues o més quantitats.

fil de màquina  m

es  alambrón
fr  fermachine
fr  fil machiné
it  vergella
en  wire rod
de  Walzdraht
<Indústria metal·lúrgica>
Desbast obtingut a partir del laminatge de l'acer, de secció rodona, el·líptica o poligonal i de diàmetre igual o superior a 5 mm.

filigrana  f

es  filigrana
es  tatuaje numérico
fr  filigrane
fr  tatouage d'images
en  digital tattoo
en  watermark
<Internet>
Senyal invisible permanent que s'insereix a l'interior de les imatges digitals que circulen per una xarxa, generalment Internet, a fi d'evitar el frau i la pirateria i de protegir els drets de la propietat intel·lectual.

filtre passaalt  m

es  filtro de paso alto
es  filtro pasa-alto
fr  filtre passe-haut
it  filtro passa-alto
en  high-pass filter
de  Hochpaßfilter
<Electrònica>
Filtre que només deixa passar les altes freqüències.

filtre passabaix  m

es  filtro de paso bajo
es  filtro pasa-bajo
fr  filtre passe-bas
it  filtro passa-basso
en  low-pass filter
de  Tiefpaßfilter
<Electrònica>
Filtre que només deixa passar les baixes freqüències.

fulletó  m

es  culebrón
fr  feuilleton
fr  radio-roman
en  serial
en  soap opera
<Televisió>
Telesèrie molt llarga i d'un to marcadament melodramàtic.

Nota: Segons el context es poden utilitzar també les denominacions genèriques serial o telenovel·la.

garrapatea  f

es  cuartifusa
es  garrapatea
fr  quintuple croche
en  hundred twenty-eighth note
en  quasihemidemisemiquaver
en  128th note
<Música>
Figura de nota musical el valor de la qual equival a la cent vint-i-vuitena part d'una rodona, considerada com a unitat de durada.

gofra  f

es  gofre
fr  gaufre
it  gaufre
en  waffle
<Gastronomia>
Pastís, generalment rectangular, cuit entre dues planxes que hi graven un dibuix alveolar en relleu.

gràfica  f

sin. compl.  gràfic  m
es  gráfica
es  gráfico
fr  graphe
en  graph
<Matemàtiques>
Representació de la funció real d'una variable real mitjançant una corba plana.

gràfic  m

sin.  xart  m
es  chart
es  gráfico
en  chart
<Borsa>
Representació en un eix de coordenades de l'evolució de les cotitzacions borsàries d'un valor en un període de temps, tenint en compte el volum de contractació.

Nota: En l'eix vertical s'indiquen els preus i en horitzontal, el temps.

habitatge mòbil  m

es  casa móvil
es  mobil-home
fr  caravane résidentielle
fr  maison mobile
fr  résidence mobile
en  mobile home
<Turisme. Hoteleria>
Habitatge construït sobre un xassís, que s'estaciona en un terreny autoritzat i s'utilitza com a residència permanent o secundària.

llaç  m

es  lazo
de  Brezel
<Gastronomia>
Pastís de pasta de full gebrat i generalment farcit de cabell d'àngel, que té forma de llaç.

llista de tarifes  f

es  tarifario
fr  recueil de tarifs
en  tariff book
<Comerç>
Relació completa de les tarifes dels serveis que ofereix una empresa.

Nota: S'utilitza sovint la forma reduïda tarifes.

màquina d'overloc  f

sin.  sobrefiladora  f
es  overlock
es  sobrehiladora
es  sobreorilladora
fr  surjeteuse
en  overlock
en  overlock machine
en  overlock seaming machine
<Indústria tèxtil>
Màquina que retalla les vores dels teixits i les cus per impedir que es desfilin.

marcatge  m

es  marcaje
es  tatuaje numérico
fr  filigranage numérique
fr  marquage numérique
fr  tatouage numérique
en  digital tattooing
en  fingerprinting
en  watermarking
<Internet>
Tècnica que consisteix a inserir un senyal invisible permanent a l'interior de les imatges digitals que circulen per una xarxa, generalment Internet, a fi d'evitar el frau i la pirateria i de protegir els drets de la propietat intel·lectual.

mitjanat -ada  adj

es  promediado
fr  moyenné
en  averaged
<Matemàtiques>
Dit de cadascuna de les quantitats de la qual s'ha calculat la mitjana aritmètica.

overloquista  m i f

es  overloquista
fr  surjeteur
en  overlocker
<Indústria tèxtil><Professions>
Persona que treballa amb una màquina d'overloc.

per persona interposada  loc adv

es  por interpósita persona
es  por persona interpuesta
fr  par personne interposée
en  through an intermediary
<Dret. Administració>
Mitjançant una persona que en un acte jurídic simula actuar en nom propi, però que hi intervé per encàrrec i en benefici d'una altra.

testaferro  m i f

sin. compl.  persona interposada  f
sin. compl.  prestanoms  m
es  interpósita persona
es  persona interpuesta
es  testaferro
fr  personne interposée
it  interposta persona
en  intermediary
<Dret. Administració>
Persona que en un acte jurídic simula actuar en nom propi, però que hi intervé per encàrrec i en benefici d'una altra.

platina  f

es  platina
es  pletina
fr  larget
it  bidoni
en  semifinished flat
en  sheet
en  sheet bar
de  Breiteisen
de  Platine
<Indústria metal·lúrgica>
Desbast pla, de poc gruix i una amplària inferior a 600 mm.

polimedicació  f

es  polifarmacia
es  polimedicación
fr  polymédication
fr  polypharmacie
fr  polypragmasie
it  polipragmasia
en  polypharmacy
en  polypragmasy
<Medicina>
Administració simultània de diversos medicaments.

programa d'aprenentatge  m

es  guía de autoaprendizaje
es  tutorial
fr  tuteur
fr  tutoriel
en  tutorial
en  tutorial help
<Informàtica>
Programa informàtic que explica el funcionament d'un producte mitjançant una selecció d'exemples representatius.

quiche [fr]  f

es  quiche
fr  quiche
it  quiche
en  quiche
<Gastronomia>
Pastís de pasta brisa farcit d'una barreja d'ous batuts, crema de llet, formatge i altres ingredients, que se serveix com a entrant, generalment calent.

recórrer  v intr

es  recurrir
<Dret. Administració>
Interposar un recurs davant una instància superior contra una resolució dictada per un òrgan administratiu o judicial inferior.

Nota: Aquest verb regeix la preposició contra. Per exemple, part contra la qual es recorre.

Formes desestimades:  recórrer v tr

semigarrapatea  f

es  semigarrapatea
fr  sextuple croche
en  two-hundred fifty-sixth note
en  256th note
<Música>
Figura de nota musical el valor de la qual equival a mitja garrapatea o a la dues-centes cinquanta-sisena part d'una rodona, considerada com a unitat de durada.

testimoniança  f

sin. compl.  testimoni  m
es  testimonio
fr  témoignage
it  testimonianza
en  certified copy
<Dret. Administració>
Transcripció total o parcial d'un document, de la literalitat de la qual respon un funcionari proveït de fe pública, fent ús de les seves atribucions.

Nota: Quan un notari conserva el document original en el seu protocol, aquesta transcripció s'anomena còpia.

trastorn d'horari  m

es  jet lag
fr  jet-lag
fr  troubles dus au décalage horaire
it  jet lag
it  jetlag
en  jet lag
<Medicina><Turisme. Hoteleria>
Trastorn psíquic i físic que pateix una persona després d'un viatge aeri llarg a causa de les diferències horàries entre el lloc d'origen i el d'arribada.

trastorn postvacances  m

es  síndrome posvacacional
es  vacation lag
en  post-vacation dysphoria
en  vacation lag
<Medicina><Turisme. Hoteleria>
Trastorn psíquic i físic que pateix una persona després de les vacances causat pel fet d'haver d'afrontar novament les pressions professionals i domèstiques.

xartisme  m

es  chartismo
fr  chartisme
en  chartism
<Borsa>
Tècnica d'anàlisi de mercats financers que consisteix a preveure les cotitzacions borsàries d'un valor mitjançant la representació en un eix de coordenades de la seva evolució en un període de temps, tenint en compte el volum de contractació.

xartista  m i f

es  chartista
fr  chartiste
en  chartist
<Borsa>
Persona que es dedica a l'anàlisi i previsió de les cotitzacions borsàries dels mercats financers.

xou d'impacte  m

es  reality show
fr  émission vérité
en  reality show
<Televisió>
Programa televisiu que presenta com a espectacle aspectes morbosos, escandalosos o marginals de la realitat.