avaluador -a  m i f

es árbitro
es revisor
fr lecteur spécialisé
fr référent
en referee
<Recerca>
Especialista d'una revista científica que s'encarrega de valorar articles a fi de decidir-ne la publicació.

cabraboc m

es freemartin
fr free-martin
en freemartin
<Veterinària>
Femella del bestiar cabrum o boví masculinitzada, especialment l'afectada de masculinització gestacional.

canal f

es canal
es carcasa
fr carcasse
en carcase
en carcass
<Explotació animal>
Cos d'un animal d'abastament dessagnat, escorxat i eviscerat, sense el cap ni les extremitats.

degeneració wal·leriana f

es degeneración walleriana
fr dégénérescence wallérienne
en Wallerian degeneration
<Medicina>
Degeneració d'una fibra nerviosa i de la seva beina de mielina quan se separen de la font de nutrició.

estufatge m

es estufaje
fr étuvage
en drying
en parboiling
<Indústria alimentària>
Operació per a accelerar el procés d'elaboració de determinats productes alimentaris consistent a disposar-los dins un recinte amb unes condicions d'humitat ambiental i de velocitat de l'aire adequades i a una temperatura més elevada que la que es manté de mitjana durant tot el procés.

farina de gluten f

es gluten meal
fr gluten meal
en corn gluten meal
en gluten meal
<Explotació animal>
Subproducte alimentós obtingut a partir del gra de blat de moro, que conté entre un 40% i un 60% de proteïna bruta i un alt contingut energètic en linoleic i en xantofil·les, que se subministra amb el pinso al bestiar i l'aviram adults.

glacejat m

es glaseado
fr givrage
en glazing
<Indústria alimentària>
Procediment de conservació d'un aliment congelat que consisteix a banyar-lo o ruixar-lo amb aigua freda perquè es formi a la superfície una capa fina de gel que n'impedeixi la deshidratació.

golbol m

es balongol
es golbol
fr goalball
pt golbol
en goal ball
en goalball
<Esports i jocs de pilota>
Esport paralímpic practicat per persones amb deficiències visuals en què dos equips, de tres persones cadascun, han de marcar gol a la porteria contrària llançant amb la mà una pilota sonora de 1.250 grams, que fan rodolar per terra.

graó m

es plataforma
es step
fr banc
fr marche
en step
<Esports: Gimnàstica>
Plataforma antilliscant i d'altura regulable sobre la qual es practica una modalitat d'aeròbic que consisteix a pujar i a baixar repetidament aquesta plataforma fent una coreografia.

graons m pl

es steps
fr step
it step
en step
<Esports: Gimnàstica>
Modalitat d'aeròbic que consisteix a pujar i a baixar repetidament una plataforma fent una coreografia.

grit m

es grit
fr grit
en grit
<Explotació animal>
Conjunt de grans de sorra de 2 a 3 mil·límetres de gruix, formats per sílex, granit o quars, que se subministren a l'aviram amb la finalitat de facilitar la trituració de l'aliment.

masculinització gestacional f

es freemartinismo
fr freemartinisme
en freemartinism
<Veterinària>
Defecte congènit que provoca esterilitat en femelles bessones d'un mascle, especialment en vedelles, causat per la recepció d'hormones masculines de l'altre fetus durant la gestació.

píxel m

es pixel
fr pixel
en pixel
<Informàtica>
Cadascuna de les fraccions mínimes en què resulta dividida una imatge en sotmetre-la a un escombratge electrònic.

preparació de la canal f

es faenado
fr travail des viandes
en butchery
en working of meat
<Explotació animal>
Conjunt d'operacions que es practiquen a un animal d'abastament per a obtenir-ne la canal.

segó de blat de moro m

es gluten feed
fr gluten feed
en corn gluten feed
en gluten feed
<Explotació animal>
Subproducte alimentós obtingut a partir del gra de blat de moro, consistent en una barreja de segó i gluten, que conté un 21% de proteïna bruta, que se subministra amb el pinso al bestiar i l'aviram adults.

soia sencera f

es full fat soia
fr full fat soia
en full fat soia
<Explotació animal>
Gra de soia cuit, que conté aproximadament un 20% de greix i que s'afegeix al pinso per aportar energia i proteïna al bestiar i l'aviram.

tricomones f

sin. compl. tricomònada f
es trichomonas
es tricomona
es tricomonas
fr trichomonas
it trichomonas
en trichomonas
nc Trichomonas
<Zoologia>
Individu del fílum Sarcomastigophora, de la família Trichomonadidae.

tyndal·lització f

es tindalización
fr tindallisation
fr tyndallisation
en tyndallization
<Indústria alimentària>
Procediment d'esterilització d'aliments que consisteix a sotmetre'ls a temperatures compreses entre 60° i 80° de manera fraccionada i intermitent.

vòxel m

es vóxel
fr pixel 3D
fr voxel
en volume cell element
en voxel
<Informàtica>
Cadascuna de les fraccions mínimes en què resulta dividit un espai tridimensional en sotmetre'l a un escombratge electrònic.