fitxes - cdlpv - Neoloteca del Termcat

Nota: Els manlleus no adaptats porten la indicaciˇ de l'idioma originari entre claudÓtors ([]).

 1. sipo  m
  sin. compl.  abebai  m
  es  abebay
  es  sipo
  fr  assié
  fr  sipo
  en  sipo
  en  utile

  <Ciència forestal>

  Fusta de sipo (Entandrophragma utile), semblant a la del sapel·li, però amb més aigües i sense repèls, emprada especialment en ebenisteria i decoració d'interiors.

 2. aiús  m
  sin. compl.  samba  f
  es  ayus
  es  obeche
  es  samba
  fr  ayous
  fr  obéché
  fr  samba
  en  obeche
  en  wawa

  <Ciència forestal>

  Fusta d'aiús (Triplochiton scleroxylon), grogosa, tova i de fibra longitudinal, emprada especialment en l'elaboració de mobles auxiliars, fusteria d'interiors i motllures.

 3. anell  m
  es  vitola
  fr  vitole
  en  cigar-band

  <Indústries diverses>

  Tira de paper que es posa al voltant d'un cigar.

 4. anellador -a  m i f
  es  envitolador
  en  bander
  en  bander hand
  en  cigar bander

  <Indústries diverses>

  Persona que s'ocupa de col·locar els anells al voltant dels cigars, manualment o per mitjà d'una màquina.

 5. antiaglomerant  m
  es  antiaglomerante
  fr  antiagglomérant

  <Indústria alimentària>

  Additiu que s'utilitza per a evitar que es formin grumolls en els aliments.

 6. antiaglutinant  m
  es  antiapelmazante
  fr  antiagglutinant
  fr  anticollant
  en  anticompressing

  <Indústria alimentària>

  Additiu que s'utilitza per a evitar que els aliments es compactin.

 7. arrufada de llavi  f
  sin.  reflex de Flehmen  m
  es  flehmen
  es  reflejo de flehmen
  es  reflejo de labio curvo
  fr  flehmen
  en  flehmen
  en  lip-curl
  de  Flehmen

  <Veterinària>

  Conducta sexual d'un animal mascle que consisteix a aixecar el llavi superior i entreobrir la boca per a afavorir la captació de feromones procedents d'una femella en zel.

 8. bolondo  m
  sin. compl.  tali  m
  es  bolondo
  es  tali
  fr  bolondo
  fr  lim du Gabon
  fr  tali
  en  missanda
  en  ordeal tree
  en  tali

  <Ciència forestal>

  Fusta de bolondo (Erythrophleum ivorense), de densitat alta, emprada especialment en la construcció de mobiliari urbà.

 9. boutique  f
  es  boutique
  fr  boutique
  en  boutique

  <Turisme. Hoteleria>

  Botiga especialitzada en la venda d'articles de moda, especialment de roba de qualitat.

 10. cadi  m i f
  es  caddie
  fr  caddie
  fr  cadet
  en  caddie
  en  caddy

  <Esports: Golf>

  Persona que porta els bastons d'un jugador de golf durant una competició i que l'ajuda d'acord amb el que estableix el reglament.

 11. cria podrida  f
  es  loque
  fr  loque
  fr  loqueux
  it  peste
  en  foulbrood
  de  Faulbrut

  <Veterinària>

  Malaltia bacteriana que provoca la descomposició de les larves de les abelles.

  Nota: Es distingeixen la varietat americana, causada per Paenibacillus larvae, i la varietat europea, causada per Melissococcus pluton, d'efectes més lents.

 12. curació  f
  es  curado
  fr  saumurage
  fr  traitement
  en  cure
  en  curing

  <Indústria alimentària>

  Tècnica de conservació d'aliments que consisteix a preparar-los mitjançant fum, sal o altres additius i posteriorment a assecar-los, a fi que adquireixin unes propietats organolèptiques determinades.

  Formes desestimades:  curat

 13. curar  v tr
  es  curar
  fr  saumurer
  fr  traiter
  en  cure, to

  <Indústria alimentària>

  Sotmetre aliments a una tècnica de conservació que consisteix a preparar-los mitjançant fum, sal o altres additius i posteriorment a assecar-los, a fi que adquireixin unes propietats organolèptiques determinades.

 14. jatoba  f
  sin. compl.  curbaril  m
  es  curbaril
  es  jatoba
  es  jatobá
  fr  courbaril
  fr  jatoba
  en  courbaril
  en  jatoba

  <Ciència forestal>

  Fusta de jatoba (Hymenaea courbaril), resistent a la humitat, emprada especialment en la construcció de mobles, fusteria d'exteriors i parquets.

 15. de frontera  loc adj
  es  borderline
  es  de personalidad fronteriza
  fr  frontière
  fr  limite
  en  border line
  en  borderline

  <Psiquiatria>

  Dit del transtorn mental situat en el límit entre la neurosi i la psicosi.

 16. de frontera  loc adj
  es  borderline
  es  fronterizo
  es  limítrofe
  en  border line
  en  borderline

  <Psicologia>

  Dit de la situació de la persona que té entre 75 i 80 punts de quocient intel·lectual.

 17. deficiència  f
  es  deficiencia
  fr  déficience
  en  impairment

  <Assistència social>

  Pèrdua o anormalitat d'una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica.

 18. deficient  m i f
  es  deficiente
  fr  déficient
  en  deficient

  <Assistència social>

  Persona que pateix una pèrdua o anormalitat en una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica.

 19. desintegradora  f
  es  desintegrador
  es  pulper
  fr  désintegrateur
  fr  triturateur
  en  pulper

  <Indústria paperera>

  Màquina que serveix per a preparar pasta de paper per desintegració de paper o de cartó.

 20. discapacitat  f
  es  discapacidad
  fr  incapacité
  en  disability

  <Assistència social>

  Reducció o absència de la capacitat física o mental d'una persona per a dur a terme una activitat dins dels límits que es consideren normals, a causa d'una deficiència.

 21. discapacitat -ada  m i f
  es  discapacitado
  fr  incapacité
  en  disabled

  <Assistència social>

  Persona que té una deficiència física o mental que li impossibilita o dificulta de dur a terme una activitat dins dels límits que es consideren normals.

 22. fora-d'hores  m
  es  afterhours
  es  afters
  fr  afterhours
  en  afterhours

  <Turisme. Hoteleria>

  Establiment nocturn d'activitats musicals que es manté obert més enllà de l'hora de tancament autoritzada.

 23. funicular de trabuc  m
  es  esquip
  es  skip
  fr  benne guidée
  fr  godet
  fr  skip
  en  gun boat
  en  skip

  <Mineria>

  Elevador que consisteix en una vagoneta que es desplaça per un pla inclinat mitjançant la tracció d'un cable, que s'utilitza en les mines per a la càrrega i la descàrrega de materials.

 24. impressió  f
  es  impresión
  es  impronta
  fr  empreinte perceptive
  en  impression
  en  imprinting

  <Veterinària>

  Aprenentatge que fan les cries poc després d'haver nascut, que consisteix a adquirir models de conducta bàsics a partir de l'observació de la mare.

 25. mascarpone  m
  es  mascarpone
  fr  mascarpone
  it  mascarpone
  it  mascherpone
  en  mascarpone

  <Alimentació>

  Formatge llombard de textura cremosa, de color blanc i de gust suau, elaborat amb nata dolça.

 26. metàstasi cutània  f
  sin. compl.  letàlide  f
  es  letálide
  es  metástasis cutánea
  it  metastasi cutanea
  en  cutaneous metastasis

  <Oncologia>

  Nòdul a la pell, petit, dur, indolor i vermellós, que indica la reaparició d'un càncer.

 27. mineria de dades  f
  es  extracción de datos
  es  minería de datos
  fr  exploration de données
  fr  extraction de données
  it  estrapolazione dei dati
  en  data mining

  <Informàtica>

  Tècnica informàtica que consisteix a analitzar un gran volum d'informació emmagatzemada en diferents bases de dades a fi de deduir patrons de coneixement que puguin generar aplicacions pràctiques.

 28. minusvàlid -a  m i f
  es  minusválido
  fr  personne handicapée
  en  handicapped person

  <Assistència social>

  Persona que té una deficiència o una discapacitat que li impossibilita o dificulta de desenvolupar una funció social determinada.

 29. minusvalidesa  f
  es  minusvalía
  fr  désavantage
  fr  handicap
  en  handicap

  <Assistència social>

  Situació d'una persona, conseqüència d'una deficiència o d'una discapacitat, que li impossibilita o dificulta de desenvolupar una funció social determinada.

 30. privadesa  f
  es  intimidad
  es  privacidad
  fr  confidentialité
  it  privatezza
  en  privacy

  <Dret. Administració>

  Condició de les informacions que fan referència o pertanyen a una persona física o jurídica, segons la qual no poden fer-se públiques sense el consentiment de l'afectat.

  Nota: Segons els contextos, també corresponen al terme anglès privacy les formes intimitat (per exemple, dret a la intimitat) o confidencialitat (per exemple, deure de confidencialitat).

  Formes desestimades:  privacitat

 31. quadrantectomia  f
  es  cuadrantectomia
  fr  quadrantectomie
  it  quadrantectomia
  en  quadrantectomy

  <Cirurgia>

  Tècnica quirúrgica que consisteix en l'excisió d'un quadrant de teixit glandular mamari, inclosa part de la pell suprajacent i part de l'aponeurosi del pectoral major.

 32. quimioteràpia complementària  f
  sin. compl.  quimioteràpia adjuvant  f
  es  quimioterapia adyuvante
  es  quimioterapia complementaria
  fr  chimiothérapie complémentaire
  it  chemioterapia adiuvante
  en  adjuvant chemotherapy

  <Oncologia>

  Quimioteràpia que s'aplica immediatament després d'un tractament local d'eradicació, que té com a objectiu eliminar les metàstasis subclíniques o indetectables en el primer tractament.

 33. quimioteràpia neoadvujant  f
  sin. compl.  quimioteràpia d'inducció  f
  es  quimioterapia de inducción
  es  quimioterapia neoadyuvante
  es  quimioterapia primaria
  fr  chimiothérapie néo-adjuvante
  it  chemioterapia neoadiuvante
  it  chemioterapia primaria
  en  neoadjuvant chemotherapy
  en  primary chemotherapy

  <Oncologia>

  Quimioteràpia local iniciada abans de cap pràctica quirúrgica o de radioteràpia, que permet de valorar in vivo l'efectivitat del tractament.

 34. reporter -a ENG  m i f
  es  reportero ENG
  fr  journalist reporter d'image
  en  electronic news gathering technician
  en  ENG technician

  <Professions>

  <Televisió>

  Reporter de televisió que s'ocupa d'enregistrar, redactar, editar i sonoritzar les notícies sovint en el mateix lloc en què s'esdevenen.

  Nota: ENGés la sigla corresponent a electronic news gathering.

 35. sala de festes  f
  es  night-club
  es  nightclub
  fr  boîte de nuit
  en  night club
  en  nightclub

  <Turisme. Hoteleria>

  Establiment públic nocturn, amb servei de bar, pista de ball i escenari per a actuacions diverses.

 36. societat de cooperació  f
  es  consorcio
  es  partenariado
  fr  partenariat
  en  partnership

  <Economia. Empresa>

  Acord entre dues o més empreses per a col·laborar a llarg termini, que es concreta en diverses accions puntuals o aliances estratègiques.

  Formes desestimades:  parteneriat

 37. tanca elèctrica  f
  es  cerca eléctrica
  es  cerca electrificada
  fr  clôture électrique
  en  electric fence

  <Explotació animal>

  Tanca fàcilment desplaçable, formada per un o diversos fils metàl·lics electrificats, els quals transmeten una petita descàrrega elèctrica al bestiar si els toca.

 38. tiramisú  m
  es  tiramisú
  fr  tiramisu
  it  tirami su
  it  tiramisù
  en  tiramisu

  <Gastronomia>

  Pastís elaborat amb capes de pa de pessic sucat en cafè i licor d'ametlles, alternades amb capes d'una barreja de clares batudes a punt de neu, nata, sucre i mascarpone, que se serveix fred i empolsat amb cacau.