Índex general de termes
fitxes - Eines de Llengua

Nota: Els manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).

 1. guerra de pintura  f
  es  batalla de pintura
  es  guerra de pintura
  es  paintball
  fr  paintball
  pt  paintball
  en  paintball
  en  paintball war game
  de  Paintball

  <Jocs. Joguines>

  Joc que es practica a l'aire lliure i que consisteix a dividir els participants en dos equips, els jugadors dels quals es disparen boles de pintura els uns als altres mitjançant unes escopetes especials d'aire comprimit.

 2. delestatge  m
  es  delestage
  es  délestage
  fr  délestage
  en  delestage
  en  délestage

  <Vinificació. Enologia>

  Tècnica de maceració dels vins negres que es duu a terme durant el procés de fermentació alcohòlica i que consisteix a extreure el most de la tina i tornar-l'hi a introduir al cap d'unes hores, procurant que el barret de brisa es descompacti i hi quedi barrejat, a fi de fer augmentar la concetració de col·loides i la intensitat de color del most.

 3. aliment funcional  m
  es  alimento funcional
  fr  alicament
  fr  aliment fonctionnel
  fr  aliment santé
  it  alimento funzionale
  pt  alimento funcional
  en  functional food

  <Alimentació>

  Aliment en estat natural o modificat, al qual, a banda de les seves funcions nutritives essencials, s'atribueix un efecte beneficiós per a l'organisme o de prevenció de determinades malalties cròniques.

  Nota: Els aliments funcionals es caracteritzen perquè tenen dosis significatives de determinades substàncies considerades beneficioses per a l'organisme. De vegades, i atès que encara no hi ha una legislació específica per a aquest tipus de productes, hi ha una certa confusió entre aquest terme i la forma nutricèutic.

 4. aliment enriquit  m
  es  alimento enriquecido
  fr  aliment enrichi
  en  fortified food
  de  angereicherte Nahrungsmittel

  <Alimentació>

  Aliment al qual s'han afegit determinades substàncies nutritives que n'eleven el valor alimentós.

 5. aliment protector  m
  es  alimento protector
  fr  aliment de protection
  fr  aliment protecteur
  it  alimento prottetivo
  pt  alimento protector
  en  protective food
  de  essentielle Nahrungsmittel

  <Alimentació>

  Aliment que, per la seva riquesa en substàncies nutritives essencials (vitamines o minerals), és especialment útil per a la salut i el desenvolupament físic.

 6. nutricèutic -a  adj
  es  nutracéutico
  fr  nutraceutique
  fr  nutriceutique
  en  nutraceutical
  en  nutriceutical

  <Alimentació>

  Dit del producte elaborat a partir de substàncies naturals pròpies dels aliments, que es presenta sota una forma farmacèutica determinada (comprimit, xarop, pólvores, etc.) i al qual s'atribueix un efecte beneficiós per a l'organisme i la capacitat de contribuir en la prevenció d'algunes malalties cròniques.

  Nota: De vegades, i atès que encara no hi ha una legislació específica per a aquest tipus de productes, la denominació nutricèutic també s'usa amb el sentit d'aliment funcional.

 7. cladograma  m
  es  cladograma
  fr  cladogramme
  it  cladogramma
  en  cladogram
  de  Kladogramm

  <Botànica><Zoologia>

  Diagrama en forma d'arbre que mostra les relacions filogenètiques entre clades.

 8. cladística  f
  es  cladística
  fr  cladistique
  it  cladistica
  en  cladistics
  de  Kladistik

  <Botànica><Zoologia>

  Mètode de classificació taxonòmica basat en la construcció de clades.

 9. cladisme  m
  es  cladismo
  fr  cladisme
  it  cladismo
  en  cladism

  <Botànica><Zoologia>

  Teoria que proposa la classificació dels éssers vius seguint la metodologia de la cladística.

 10. clade  m
  es  clade
  es  clado
  fr  clade
  it  clade
  it  cladus
  en  clade
  de  Cladus
  de  Klade

  <Botànica><Zoologia>

  Grup de classificació taxonòmica constituït pels éssers vius amb un antecessor comú que comparteixen caràcters morfològics, fisiològics o bioquímics homòlegs exclusius.

  Nota: Els ocells, per exemple, formen un clade perquè comparteixen el caràcter homòleg exclusiu de les plomes.

 11. diàtesi discràtica  f
  es  diátesis discrásica
  es  diátesis discrática
  fr  diathèse dyscrasique
  en  destructive diathesis
  en  dyscratic diathesis
  de  dyskratische Diathese

  <Medicina alternativa>

  Diàtesi resultant de l'evolució desfavorable d'una diàtesi limfàtica, escrofulosa o úrica, que predisposa al desenvolupament de tumors malignes, leucèmia i malalties degeneratives del sistema nerviós, i que es troba present en els estadis terminals d'una malaltia.

 12. miasma sicòtic  m

  sin.  sicosi  f
  es  miasma sicósico
  es  miasma sicótico
  es  sicosis
  fr  miasme sycotique
  fr  sycose
  pt  miasma sicósico
  pt  miasma sicótico
  en  sycosis
  en  sycotic miasm

  <Medicina alternativa>

  Miasma crònic, d'origen congènit o fruit d'una infecció gonocòccica, que se sol manifestar per l'aparició de lesions condilomatoses i quistoses i per la proliferació de mucoses.

 13. pirata  m i f
  es  pirata
  es  pirata informático
  fr  braqueur informatique
  fr  pirate
  fr  pirate informatique
  en  black hat hacker
  en  cracker
  de  Cracker

  <Informàtica><Internet>

  Persona que s'introdueix il·legalment en un sistema de seguretat informàtic amb la voluntat de produir-hi un perjudici o de treure'n un profit.

 14. megabit  m
  es  megabit
  fr  mégabit
  en  megabit
  de  Megabit

  <Informàtica>

  Unitat de mesura equivalent a un milió de bits.

  Nota: Se sol abreujar internacionalment amb les formes Mb o bé Mbit.

 15. lluneta  f
  es  luneta
  es  lunette
  fr  lunette
  en  lunette

  <Ciències de la Terra>

  Dipòsit d'origen eòlic de materials molt fins, com ara llim, argila o sorra fina, en forma de mitja lluna asimètrica, que se sol formar a la vora d'una depressió hidroeòlica o d'una sebkha al costat de sotavent.

 16. kopje [af]  m
  es  kopje
  fr  castle-kopjé
  fr  kopjé
  en  castle kopje
  en  kopje
  en  koppie
  en  rock tower
  de  Kleininselberg

  <Ciències de la Terra>

  Inselberg de dimensions decamètriques, de relleu ruïniforme, modelat sovint a partir de roques cristal·lines a les planes tropicals àrides d'Austràlia, el sud d'Àfrica i el Sàhara.

 17. klippe [de]  f
  es  klippe
  fr  klippe
  fr  lambeau de charriage
  fr  lambeau de chevauchement
  en  klippe
  de  Klippe

  <Ciències de la Terra>

  Massa rocallosa aïllada que constitueix el testimoni d'un mantell de corriment erosionat.

 18. kame [en]  m
  es  kame
  fr  kame
  en  kame

  <Ciències de la Terra>

  Dipòsit fluvioglacial, en forma de turó de pocs metres d'alçària, constituït per sediments estratificats abandonats per l'aigua de fusió d'una glacera i que tendeixen a omplir la part lateral d'un marge glacial.

  Nota: Terme procedent de l'escocès, variant de l'anglès parlada a Escòcia.

 19. banqueta de glaç  f

  sin.  cinturó de glaç  m
  fr  banquette côtière
  fr  pied de glace
  en  ice foot

  <Ciències de la Terra>

  Massa de glaç que forma una franja soldada a la platja o especialment a les roques de la costa, i que no és moguda per les oscil·lacions de la marea.

 20. agulla glacial  f
  es  aguja glaciar
  es  horn
  es  pico glaciar
  es  pico piramidal
  fr  aiguille
  fr  corne
  fr  pic glaciaire
  fr  pyramide glaciaire
  en  aiguille
  en  horn
  en  pyramidal peak
  de  Horn

  <Ciències de la Terra>

  Pic muntanyós agut, de forma piramidal i de parets molt rostes, resultat del retrocés de les capçaleres de tres o més circs glacials coalescents.

  Nota: Internacionalment se sol usar la forma alemanya Horn.

 21. esbaldregall estratificat  m
  es  grèze litée
  fr  éboulis lité
  fr  éboulis ordoné
  fr  éboulis stratifié
  fr  grèze litée
  en  bedded scree
  en  grèze litée
  en  stratified debris
  en  stratified scree
  en  talus scree

  <Ciències de la Terra>

  Esbaldregall d'origen periglacial format en terrenys calcaris per capes de reble criosclàstic petit i angulós i amb material intersticial llimós, en pendents de 5º a 70º.

 22. falla de direcció  f
  es  falla de desenganche
  es  falla de desgarre
  es  falla de desplazamiento horizontal
  es  falla transcurrente
  fr  faille à décrochement horizontal
  fr  faille à rejet horizontal
  fr  faille décrochante
  en  longitudinal fault
  en  strike-slip fault
  en  transcurrent fault

  <Ciències de la Terra>

  Falla en què els blocs es desplacen horitzontalment al llarg del pla de falla.

 23. esker [en]  m
  es  esker
  fr  esker
  en  eskar
  en  esker
  de  Os

  <Ciències de la Terra>

  Dipòsit fluvioglacial heteromètric, grollerament estratificat, en forma de cresta de traçat sinuós, que pot assolir llargàries quilomètriques i que correspon a una antiga xarxa de drenatge.

  Nota: També es coneix internacionalment amb la forma sueca ås.

 24. xebró  m
  es  chevron
  fr  chevron
  fr  fer à repasser
  en  flat iron
  en  flatiron

  <Ciències de la Terra>

  Forma de relleu monoclinal, semblant a una V invertida, originada per erosió diferencial i que correspon a un estrat de roca resistent a l'erosió en un vessant d'un plec o en una cuesta.

 25. pedra maresa  f

  sin. compl.  marès  m
  es  arenisca de playa
  es  beach rock
  es  roca de playa
  fr  grès de plage
  en  beach rock
  de  Beachrock
  de  Strandfels
  de  Strandkonglomerat
  de  Strandsandstein

  <Ciències de la Terra>

  Gres friable o molt endurit constituït per sorres silícies o calcàries cimentades per calcita marina, que es forma especialment en platges de mars càlids.

 26. creixent de platja  m

  sin. compl.  fistó de platja  m
  es  creciente de playa
  es  cúspide de playa
  es  cuspilito
  es  festón de playa
  fr  croissant de plage
  fr  cuspide de plage
  fr  feston de plage
  en  beach cusp
  de  Strandhorn

  <Ciències de la Terra>

  Estructura en forma de mitja lluna, amb les banyes mirant a mar i separades per una concavitat erosiva de dimensions decamètriques, que es forma a la zona de rompent d'una platja com a conseqüència de l'acumulació de sorra i grava.

  Nota: La forma fistó de platja també s'utilitza per a fer referència al conjunt de creixents que es formen en una platja.

 27. estat de la qüestió  m
  es  estado de la cuestión
  es  estado de la materia
  es  historia de la cuestión
  fr  état de la question
  en  state of the art

  <Comunicació. Informació>

  Examen documental exhaustiu que es fa d'una matèria determinada, generalment com a pas previ d'un treball de recerca.

 28. yardang [tr]  m
  es  yardang
  fr  yardang
  en  jardan
  en  yardang
  en  yarding

  <Ciències de la Terra>

  Forma de relleu causada per l'abrasió eòlica sobre terrenys poc coherents en ambients desèrtics, consistent en un conjunt de rugositats esmolades i sinuoses amb depressions allargassades, paral·leles a la direcció del vent i que poden assolir 7 m de fondària.

  Nota: És un terme d'origen turc.

 29. mont  m
  es  monte
  es  monte sinclinal
  fr  chaînon anticlinal
  fr  mont
  en  anticlinal ridge

  <Ciències de la Terra>

  Forma de relleu jurassià consistent en un cim afaiçonat en una volta anticlinal de roca resistent a l'erosió.

 30. val  m
  es  val
  es  valle jurásico
  es  valle sinclinal
  fr  val
  fr  vallée synclinale
  en  synclinal valley
  en  val

  <Ciències de la Terra>

  Forma de relleu jurassià consistent en una depressió que correspon al fons d'un sinclinal de roca resistent a l'erosió.

 31. pradolina  f

  sin.  urstromtal [de]  m
  es  pradolina
  es  urstromtal
  fr  pradolina
  fr  urstromtal
  en  ice marginal channel
  en  pradolina
  en  pradoliny
  en  urstromtal
  de  Urstromtal

  <Ciències de la Terra>

  Vall àmplia i poc profunda, paral·lela al front d'un inlandsis, que canalitza corrents d'aigua proglacials, típica de la plana central europea.

  Nota: Urstromtal és una forma d'origen alemany i pradolina és una forma d'origen polonès.

 32. terrane [en]  m
  es  terrane
  fr  terrane
  en  terrane
  de  Terrane

  <Ciències de la Terra>

  Unitat geològica estructural al·lòctona, amb una seqüència estratigràfica i una història tectònica diferents de les que presenten les unitats adjacents.

 33. salina  f
  es  laguna salada
  es  salar
  es  salina
  en  salt pan
  en  saltpan

  <Ciències de la Terra>

  Llac poc profund que ocupa una depressió petita tancada, on la saturació provoca estacionalment o temporalment la precipitació dels clorurs i dels sulfats.

 34. playa [es]  f
  es  playa
  fr  playa
  en  playa
  en  salar
  en  salina

  <Ciències de la Terra>

  Terreny pla i habitualment eixut, sense vegetació, que forma la part més baixa d'una conca desèrtica endorreica i que sol contenir materials fins i sals solubles i, en algun moment, aigües efímeres.

  Nota: Aquest terme es reserva per a paisatges interiors i conques intermontanes.

 35. xot  m
  es  chott
  fr  chott
  en  chott
  en  shott
  de  Schott

  <Ciències de la Terra>

  Sebkha de grans dimensions, plena permanentment d'aigua salada, pròpia del nord d'Àfrica.

 36. xot  m
  es  chott
  fr  chott
  en  chott
  en  shott
  de  Schott

  <Ciències de la Terra>

  Marge que envolta una sebkha format per vegetació halòfila o psammòfila.

 37. sebkha [ar]  f
  es  sebja
  es  sebkha
  fr  sebkha
  en  sabkha
  de  Sebcha
  de  Sebkha

  <Ciències de la Terra>

  Depressió endorreica tancada de fons pla, amb eflorescències salines freqüents i sòls halomorfs que impedeixen el creixement de vegetació.

  Nota: Sebkha és una forma dialectal de l'àrab difosa pels geomorfòlegs francòfons per a denominar exclusivament les depressions d'aquest tipus existents al continent africà. La forma corresponent a l'àrab estàndard és sabkha.

 38. poder clorosant  m
  es  poder clorosante
  fr  pouvoir chlorosant
  it  potere clorosante
  en  chlorotic power

  <Ciències de la Terra>

  Poder que tenen els sòls calcaris amb un valor elevat de calcària activa per a dificultar l'assimilació de ferro a les plantes que hi habiten, la qual cosa es manifesta en un engroguiment de les fulles.

 39. pingo  m
  es  pingo
  fr  pingo
  en  pingo
  de  Pingo

  <Ciències de la Terra>

  Hidrolacòlit de forma circular, de vegades enfonsat i clivellat, que pot arribar a assolir 70 m d'alçària i 600 m de diàmetre.

 40. nunatak  m
  es  nunatak
  fr  nunatak
  en  nunatak
  en  nunataq
  de  Nunatak

  <Ciències de la Terra>

  Pic rocós aïllat que sobresurt de la superfície d'un inlandsis, d'una glacera o d'una zona de neus perpètues, on la neu no sojorna a causa del fort pendent dels vessants.

 41. monadnock  m
  es  monadnock
  fr  monadnock
  en  monadnock

  <Ciències de la Terra>

  Relleu residual conservat en un peneplà, en forma de turó rebaixat de vessants abruptes, la base del qual enllaça progressivament amb la superfície general del peneplà.

  Nota: Correspon al nom d'una muntanya de New Hampshire, als Estats Units.

 42. byte [en]  m

  sin.  octet  m
  es  byte
  es  octeto
  fr  byte
  fr  octet
  en  byte
  de  Byte

  <Informàtica>

  Cadena de bits de longitud fixa (habitualment 6 o 8) tractada com a unitat per l'ordinador i que generalment correspon a un caràcter del codi ASCII.

  Nota: En un sentit estricte octet designa la cadena formada per 8 bits, mentre que byte denomina qualsevol cadena de bits; ambdues formes es consideren, però, sinònimes atès que actualment un byte generalment està constituït per 8 bits. Byte és un acrònim de l'anglès binary term. Se sol abreujar internacionalment amb la forma B.

 43. megabyte per segon  m
  es  megabyte por segundo
  fr  mégaoctet par seconde
  en  megabyte per second

  <Informàtica>

  Unitat de mesura equivalent a 1.048.576 bytes per segon.

  Nota: Se sol abreujar internacionalment amb la forma MBps. També és possible l'alternativa MB/s, d'acord amb la tradició d'usar la barra en la creació de formes abreujades d'unitats en què es posen en relació dues variables.

 44. byte per segon  m
  es  byte por segundo
  fr  octet par seconde
  en  byte per second

  <Informàtica>

  Unitat de mesura equivalent a 8 bits per segon.

  Nota: Se sol abreujar internacionalment amb la forma Bps. També és possible l'alternativa B/s, d'acord amb la tradició d'usar la barra en la creació de formes abreujades d'unitats en què es posen en relació dues variables.

 45. megabit per segon  m
  es  megabit por segundo
  fr  mégabit par seconde
  en  megabit per second
  de  Megabit pro Sekunde

  <Informàtica>

  Unitat de mesura equivalent a un milió de bits per segon.

  Nota: Se sol abreujar internacionalment amb la forma Mbps. També són possibles les alternatives Mb/s i Mbit/s, d'acord amb la tradició d'usar la barra en la creació de formes abreujades d'unitats en què es posen en relació dues variables.

 46. bit per segon  m
  es  bit por segundo
  fr  bit par seconde
  it  bit per secondo
  en  bit per second
  de  Bit pro Sekunde

  <Informàtica>

  Unitat de mesura del flux d'informació que es transmet cada segon per un sistema informàtic o per un sistema de telecomunicacions.

  Nota: Se sol abreujar internacionalment amb la forma bps. També són possibles les alternatives b/s i bit/s, d'acord amb la tradició d'usar la barra en la creació de formes abreujades d'unitats en què es posen en relació dues variables.

 47. indicador de funció  m
  es  tooltip
  es  ventana de pistas
  fr  bulle d'aide
  fr  infobulle
  en  balloon help
  en  help balloon
  en  tooltip

  <Informàtica>

  Etiqueta d'ajuda que es desplega quan el punter del ratolí se situa sobre una eina determinada d'una aplicació, i que conté informació sobre les funcions d'aquesta eina.

 48. imatge canviant  f
  es  efecto rollover
  es  sustitución de imágenes
  fr  effet de survol
  fr  survol d'images
  en  mouseover
  en  mouseover technique
  en  rollover
  en  rollover technique

  <Internet>

  Tècnica consistent a fer canviar l'aparença d'una imatge inclosa en una pàgina web quan el punter s'hi desplaça pel damunt.

  Nota: Les imatges, que poden ser clicables o no, poden canviar de color, de forma, transformar-se en un text o bé menar a una altra imatge de la mateixa pàgina web.

 49. imatge canviant  f
  es  imagen cambiante
  es  imagen de sustitución
  fr  image survolée
  en  mouseover
  en  mouseover image
  en  rollover
  en  rollover image
  en  swap image

  <Internet>

  Imatge inclosa en una pàgina web, que canvia d'aparença quan el punter s'hi desplaça pel damunt.

  Nota: Aquest tipus d'imatges, que poden ser clicables o no, poden canviar de color, de forma, transformar-se en un text o bé menar a una altra imatge de la mateixa pàgina web.

 50. creació personalitzada  f
  es  authoring
  es  autoraje
  fr  auteurisation
  fr  création
  fr  édition
  it  authoring
  en  authoring
  de  Authoring

  <Informàtica>

  Desenvolupament d'una aplicació amb l'ajuda d'un sistema d'autors.

 51. programari d'autors  m

  sin.  programari de creació  m
  es  software de autor
  fr  logiciel auteur
  fr  logiciel d'auteur
  fr  logiciel d'édition
  it  software autore
  it  software di authoring
  en  author software
  en  authoring software
  en  authorware
  de  Autorensoftware

  <Informàtica>

  Programari informàtic desenvolupat amb un llenguatge d'autors, que permet crear aplicacions personalitzades, especialment educatives i multimèdia, sense necessitat de tenir coneixements de programació.

 52. sistema d'autors  m

  sin.  sistema de creació  m
  es  sistema de autor
  es  sistema de creación
  fr  système auteur
  it  sistema autore
  pt  sistema de autor
  pt  sistema de criação
  en  author system
  en  authoring system
  de  Autorensystem

  <Informàtica>

  Sistema desenvolupat amb un llenguatge d'autors, que permet crear aplicacions personalitzades, especialment educatives i multimèdia, sense necessitat de tenir coneixements de programació.

 53. llenguatge d'autors  m

  sin.  llenguatge de creació  m
  es  lenguaje autor
  es  lenguaje de autor
  fr  langage auteur
  fr  langage de création
  it  linguaggio autore
  pt  linguagem de autor
  pt  linguagem de criação
  en  author language
  en  authoring language
  de  Autorensprache

  <Informàtica>

  Llenguatge informàtic d'alt nivell que conté instruccions especials que simplifiquen la programació, i que ha estat especialment concebut per facilitar la creació de programari educatiu i aplicacions multimèdia.

 54. furoner -a  m i f

  sin.  hacker [en]  m i f
  es  experto informático
  es  hacker
  fr  bidouilleur
  fr  fouineur
  fr  mordu de l'informatique
  en  computer hacker
  en  hacker
  en  white hat hacker
  de  Hacker

  <Internet>

  Persona apassionada per la informàtica, que té un gran coneixement de les xarxes i els sistemes informàtics i un viu interès per explorar-ne les característiques i per posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit.
  Formes desestimades:  intrús -usa