Índex general de termes - fitxes - cdlpv

Neoloteca del Termcat

Nota: Els manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).

 1. presa amb la pala  f
  es  carga de disco
  fr  harponnage
  fr  mise en échec avec la pointe du bâton
  en  poke check

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Presa amb l'estic efectuada colpejant el disc o un estic contrari amb la pala de l'estic.

 2. abrusament  m
  es  activación propagada
  es  kindling
  fr  embrasement
  fr  kindling
  en  kindling
  de  Kindling

  <Psiquiatria>

  Model experimental segons el qual la repetida estimulació elèctrica o química de baixa intensitat de determinades zones del cervell pot provocar una sensibilització progressiva de l'estructura cerebral i generar convulsions i crisis epilèptiques.

  Nota: Aquest model experimental, centrat inicialment en la gènesi de l'epilèpsia, permet explicar també determinats trastorns psicopatològics, com ara el trastorn per estrès posttraumàtic o el trastorn bipolar.

 3. actuació  f
  es  actuación
  fr  acting out
  fr  agissement
  it  acting out
  en  acting out
  de  Agieren

  <Psiquiatria>

  Expressió de sentiments i conflictes emocionals inconscients per mitjà d'accions, sovint impulsives i agressives.

 4. creuar  v tr
  es  cruzar
  fr  croiser

  <Esports i jocs de pilota><Esports i jocs de raqueta>

  Projectar, un jugador, la pilota, la bola, el disc o el volant de manera que prengui una trajectòria obliqua.

 5. creuat -ada  adj
  es  cruzado
  fr  croisé
  en  crosscourt

  <Esports i jocs de pilota><Esports i jocs de raqueta>

  Dit del cop, el xut o la passada en què la pilota, la bola, el disc o el volant pren una trajectòria obliqua.

 6. cursa d'acceleració  f
  es  carrera de aceleración
  es  carrera de dragsters
  fr  course d'accélération
  fr  drag-racing
  en  drag race
  en  drag racing

  <Esports de motor>

  Cursa en què s'enfronten dos vehicles d'acceleració que han de recórrer una distància d'uns 400 m en línia recta.

 7. debrífing  m
  es  debriefing
  fr  bilan post-traumatique
  fr  débriefing
  en  debriefing
  de  Debriefing

  <Psiquiatria>

  Intervenció psicoeducativa breu i estructurada, individual o col·lectiva, que es presta de manera immediata a les persones que han viscut una catàstrofe o un altre esdeveniment traumàtic, o que n'han estat testimonis, a fi d'estabilitzar-les emocionalment i reduir-ne les possibles seqüeles psicològiques.

 8. déjà vu [fr]  m
  es  déjà vu
  fr  déjà vu
  it  déjà vu
  pt  déjà vu
  en  déjà vu
  de  Déjà-vu

  <Psiquiatria>

  Paramnèsia que consisteix a percebre que allò que és vist per primera vegada ja havia estat vist anteriorment.

  Nota: Aquest fenomen pot aparèixer en persones sanes o bé associat a un trastorn mental.

 9. deliri de gelosia  m
  sin. compl.  síndrome d'Otel·lo  f
  es  delirio celotípico
  es  síndrome de Otelo
  fr  délire de jalousie
  fr  syndrome d'Othello
  en  delusional jealousy
  en  Othello syndrome
  de  Eifersuchtswahn
  de  Othello-Syndrom

  <Psiquiatria>

  Deliri que pateix la persona que té la convicció ferma i sistemàtica que la parella li és infidel.

  Nota: La forma síndrome d'Otel·lo és més habitual en contextos de divulgació.

 10. deliri de referència  m
  es  delirio de referencia
  fr  délire de référence
  fr  délire de relation
  en  delusion of reference
  en  reference delusion
  en  self-referential delusion
  de  Beziehungswahn

  <Psiquiatria>

  Deliri que pateix la persona que té la convicció ferma que els objectes i els esdeveniments del món exterior, i les paraules i les conductes dels altres, tenen una relació directa amb ella, generalment negativa.

 11. depot  adj
  es  de depósito
  es  depot
  fr  de dépôt
  fr  dépôt
  fr  retard
  en  depot

  <Farmacologia>

  Dit del fàrmac d'administració parenteral, generalment intramuscular, que queda dipositat a la zona on ha estat injectat o implantat i es va alliberant amb lentitud.

 12. distractibilitat  f
  es  distractibilidad
  es  distraibilidad
  fr  distractibilité
  fr  distractivité
  en  distractibility
  de  Ablenkbarkeit

  <Psiquiatria>

  Incapacitat per a mantenir l'atenció, com a conseqüència de la dificultat de seleccionar els estímuls rellevants d'una situació.

 13. escalfament  m
  es  calentamiento
  es  warm-up
  fr  réchauffement
  fr  warm-up
  it  warm-up
  pt  warm-up
  en  warm-up

  <Esports de motor>

  Sessió de preparació lliure prèvia a una cursa, en què els pilots classificats per a competir posen al punt els vehicles.

 14. fiasco  m
  es  fiasco
  fr  échec
  it  fiasco
  pt  fracasso
  en  failure

  <Esports: Ciclisme><Esports: Motociclisme>

  Infracció comesa per un corredor o un pilot de trial que comporta abandonar la zona i una penalització de cinc punts.

 15. gestió de casos  f
  es  gestión de casos
  es  gestión por casos
  es  manejo de casos
  fr  gestion de cas
  fr  prise en charge
  en  case management
  de  Fallmanagement

  <Sanitat. Salut pública>

  Mètode de gestió que consisteix a agrupar els pacients, generalment els qui pateixen malalties cròniques o complexes, segons la seva problemàtica, i a crear equips multidisciplinaris i coordinats de professionals que en facin el seguiment, a fi d'atendre de manera més eficient les necessitats individuals del malalt.

 16. idea de referència  f
  es  idea de referencia
  fr  idée de référence
  en  idea of reference
  en  referential idea
  de  Beziehungsidee

  <Psiquiatria>

  Idea basada en la creença errònia que els objectes i els esdeveniments del món exterior, i les paraules i accions dels altres, tenen una relació directa amb un mateix, generalment negativa.

  Nota: Les idees de referència poden desembocar en deliris de referència si se sistematitzen i esdevenen especialment freqüents i intenses.

 17. inadequació afectiva  f
  es  inadecuación afectiva
  fr  discordance affective
  en  affective inappropriateness
  en  inappropriateness of affect

  <Psiquiatria>

  Discordança entre l'expressió emocional i el contingut del discurs o del pensament.

 18. jamais vu [fr]  m
  es  jamais vu
  fr  jamais vu
  it  jamais vu
  pt  jamais vu
  en  jamais vu
  de  Jamais-vu

  <Psiquiatria>

  Paramnèsia que consisteix a percebre com a estranys o irreals llocs o situacions que, en realitat, són familiars.

 19. kàrting  m
  es  karting
  fr  karting
  it  karting
  it  kartismo
  en  go-karting
  en  kart racing
  en  karting
  de  Karting

  <Esports: Automobilisme>

  Pràctica esportiva que consisteix a recórrer un circuit amb kart.

 20. labilitat afectiva  f
  es  labilidad afectiva
  fr  labilité affective
  en  affective lability
  en  lability of the affect
  de  Affektlabilität

  <Psiquiatria>

  Propensió a canviar de manera repetida, ràpida i brusca els signes d'expressió emocional, independentment dels esdeveniments o dels estímuls externs.

 21. línia de boxs  f
  es  calle de boxes
  es  línea de boxes
  fr  ligne des puits
  fr  ligne des stands
  en  pit lane
  en  pit road
  de  Boxengasse

  <Esports de motor>

  Tram d'un circuit que dóna accés als boxs i connecta amb la pista per mitjà dels carrils de desacceleració i acceleració.

  Nota: La línia de boxs sol ser paral·lela a la recta principal de la pista.

 22. mendacitat  f
  es  mendacidad
  fr  mendacité
  fr  penchant au mensonage
  en  mendacity
  de  Verlogenheit

  <Psiquiatria>

  Hàbit patològic de mentir.

 23. pareidolia  f
  es  paraeidolia
  es  pareidolia
  fr  paréidolie
  en  paraeidolia
  en  pareidolia
  de  Pareidolie

  <Psiquiatria>

  Il·lusió consistent a percebre de forma clara un estímul sensorial vague, generalment una imatge o un so, i atribuir-li un significat.

 24. presa amb l'estic  f
  fr  échec avec le bâton
  fr  mise en échec avec le bâton
  en  stick check
  en  stick checking

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció de prendre el disc a l'equip contrari per mitjà d'un moviment de l'estic.

 25. afecte aplanat  m
  es  afecto aplanado
  es  afecto plano
  fr  affect aplati
  fr  affect plat
  en  flat affect
  en  flattened affect
  de  flacher Affekt
  de  verflachter Affekt

  <Psiquiatria>

  Afecte caracteritzat per l'absència total o gairebé total de qualsevol signe d'expressió emocional.

 26. presa d'escombrada  f
  fr  mise en échec avec balayage du bâton
  en  sweep check

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Presa amb l'estic efectuada amb un moviment d'escombrada amb l'estic pla arran de la pista de joc.

 27. presa de ganxo  f
  en  hook check

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Presa amb l'estic efectuada posant l'estic per davant del disc, gairebé pla i en contacte amb la pista de joc.

 28. pressió en atac  f
  es  forechecking
  fr  échec avant
  en  forecheck
  en  forechecking

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Marcatge intens a un adversari en possessió del disc, sovint amb càrrega, que fa un jugador, generalment un davanter, en la zona d'atac pròpia.

 29. pressió en defensa  f
  es  backchecking
  fr  échec arrière
  en  backcheck
  en  backchecking

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Marcatge intens a un adversari en possessió del disc, sovint amb càrrega, que fa un jugador, generalment un davanter o un defensor que retorna a la seva posició, en la zona de defensa pròpia.

 30. psicosi cicloide  f
  es  psicosis cicloide
  fr  psychose cycloïde
  en  cycloid psychosis
  de  zykloide Psychose

  <Psiquiatria>

  Psicosi d'inici sobtat, entre l'esquizofrènia i el trastorn bipolar, caracteritzada per un curs evolutiu de tipus episòdic, amb símptomes psicòtics i afectius que desapareixen totalment entre crisis.

 31. psiquiatria de consulta i enllaç  f
  es  psiquiatría de consulta y enlace
  es  psiquiatría de enlace
  fr  psychiatrie de liaison
  en  consultation-liaison psychiatry
  en  liaison psychiatry
  de  Konsiliar-Liaison-Psychiatrie
  de  Liaisonpsychiatrie

  <Psiquiatria>

  Branca de la psiquiatria que s'ocupa dels trastorns psiquiàtrics en pacients d'altres àmbits de la medicina i de les alteracions emocionals que sorgeixen en relació amb les malalties i els tractaments mèdics, i que dóna suport als professionals de les diferents especialitats de l'assistència mèdica.

 32. psiquiatria infantil i juvenil  f
  sin. compl.  paidopsiquiatria  f
  sin. compl.  pedopsiquiatria  f
  es  paidopsiquiatría
  es  psiquiatría infantil y juvenil
  fr  pédopsychiatrie
  fr  psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
  en  child and adolescent psychiatry
  de  Kinder-und Jugendpsychiatrie
  de  Pädopsychiatrie

  <Psiquiatria>

  Branca de la psiquiatria que té per objecte l'estudi, el diagnòstic i el tractament dels trastorns mentals en la infància i l'adolescència.

 33. ral·licròs  m
  es  rallycross
  fr  rallycross
  en  rallycross

  <Esports: Automobilisme>

  Modalitat d'automobilisme que consisteix a disputar curses de velocitat en un circuit mixt de terra i asfalt.

 34. receptor adrenèrgic  m
  sin. compl.  adrenoreceptor  m
  es  adrenoceptor
  es  adrenorreceptor
  es  receptor adrenérgico
  fr  adréno-récepteur
  fr  récepteur adrénergique
  en  adrenergic receptor
  en  adrenoceptor
  en  adrenoreceptor

  <Biologia><Neurologia>

  Receptor cel·lular que pot ser activat per l'adrenalina, la noradrenalina i altres substàncies adrenèrgiques.

  Nota: Els receptors adrenèrgics es classifiquen en dos tipus (á i ß), amb diversos subtipus (á1, á2, ß1, ß2 i ß3). No es distribueixen uniformement i els mecanismes intracel·lulars associats a cada subtipus de receptor són diferents. Els receptors adrenèrgics ß intervenen en els efectes cardíacs i donen lloc a un efecte inotròpic positiu i cronotròpic positiu. En les accions vasculars, hi intervenen receptors á (vasoconstricció) o ß (vasodilatació).

 35. receptor adrenèrgic α  m
  sin. compl.  adrenoreceptor α  m
  es  receptor α-adrenérgico
  es  receptor adrenérgico α
  fr  alpha-récepteur adrénergique
  fr  recepteur adrénergique α
  fr  récepteur alpha-adrénergique
  en  α-adrenergic receptor
  en  α-adrenoceptor
  en  alpha-adrenergic receptor

  <Biologia><Neurologia>

  Receptor adrenèrgic que respon en particular a la noradrenalina i que és blocat per substàncies com la fenoxibenzamina i la fentolamina.

 36. receptor adrenèrgic ß  m
  sin. compl.  adrenoreceptor ß  m
  es  receptor ß-adrenérgico
  es  receptor adrenérgico ß
  fr  bêta-récepteur adrénergique
  fr  récepteur adrénergique ß
  fr  récepteur bêta-adrénergique
  en  ß-adrenergic receptor
  en  ß-adrenoceptor
  en  beta-adrenergic receptor

  <Biologia><Neurologia>

  Receptor adrenèrgic que respon en particular a l'adrenalina i que és blocat per substàncies com el propranolol.

 37. retraïment afectiu  m
  es  embotamiento afectivo
  es  retraimiento afectivo
  fr  retraite affective
  en  affective blunting
  en  affective constriction
  en  constriction of the affect
  de  Affektabstumpfung
  de  Affektminderung

  <Psiquiatria>

  Minva més o menys important dels signes d'expressió emocional.

  Nota: Alguns autors distingeixen entre els casos que presenten una minva considerable dels signes d'expressió emocional (en anglès, affective blunting 'esmussament afectiu') i aquells en què aquesta minva és més lleu (en anglès, affective constriction 'constricció afectiva' o 'restricció afectiva'). Generalment, però, aquesta distinció és irrellevant.

 38. síndrome de Meadow  f
  sin.  síndrome de Münchhausen per poders  f
  es  síndrome de Meadow
  es  síndrome de Münchhausen por poderes
  fr  syndrome de Meadow
  fr  syndrome de Münchhausen par procuration
  fr  syndrome de Polle
  en  factitious disorder by proxy
  en  Meadow syndrome
  en  Münchhausen syndrome by proxy
  en  Polle syndrome
  de  Münchhausen-by-proxy-Syndrom
  de  Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

  <Psiquiatria>

  Síndrome que experimenta la persona que provoca l'aparició de símptomes, generalment físics, en una altra persona que té al seu càrrec, sovint un fill, o que s'inventa que aquesta persona té aquests símptomes.

  Nota: Les causes de la síndrome de Meadow i els objectius que persegueix la persona que el pateix poden ser diversos.

 39. síndrome de Münchhausen  f
  es  síndrome de Münchhausen
  fr  syndrome de Münchhausen
  en  Münchhausen syndrome
  en  Münchhausen's syndrome
  de  Münchhausen-Syndrom

  <Psiquiatria>

  Trastorn factici en què els símptomes del pacient són únicament de caràcter físic.

  Nota: La denominació síndrome de Münchhausen es basa en la figura de Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen (1720-1797), militar alemany, baró de Münchhausen, que es féu famós per les seves històries fabuloses.

 40. stop and go [en]  m
  es  stop and go
  fr  stop and go
  en  stop and go

  <Esports de motor>

  Penalització imposada a un participant d'una cursa que l'obliga a aturar-se a la línia de boxs durant el temps que estableix el reglament.

  Nota: Si la penalització s'assenyala quan falten cinc voltes o menys per a acabar la cursa, el pilot no està obligat a aturar-se i, posteriorment, s'afegeixen els segons que estableix el reglament al temps total de cursa que ha fet.

 41. substitució progressiva  f
  it  cross-tapering
  en  cross-taper
  en  cross-tapering

  <Farmacologia>

  Pràctica consistent a disminuir gradualment la dosi d'un medicament i a incrementar alhora la dosi d'un altre medicament de propietats similars.

 42. suïcidalitat  f
  es  suicidalidad
  fr  suicidalité
  en  suicidality
  de  Selbstmordgefährdung
  de  Suizidalität

  <Psiquiatria>

  Tendència a idees suïcides o a intents de suïcidi.

 43. suïcidi col·lectiu  m
  es  suicidio colectivo
  es  suicidio en grupo
  fr  suicide collectif
  en  cluster suicide
  en  collective suicide
  en  mass suicide
  de  Massenselbstmord
  de  Massenselbsttötung

  <Psiquiatria>

  Suïcidi simultani que duen a terme un nombre considerable de persones pertanyents a un mateix grup.

 44. trastorn factici  m
  es  trastorno facticio
  fr  trouble factice
  en  factitious disorder
  de  vorgetäuschte Störung

  <Psiquiatria>

  Trastorn en què el pacient es provoca de manera intencionada i repetida l'aparició de símptomes físics o psicològics de caràcter aparentment greu, que comporten nombroses consultes mèdiques, ingressos hospitalaris o, fins i tot, intervencions quirúrgiques, amb l'únic objectiu d'assumir el paper de malalt.

 45. trastorn límit de la personalitat  m
  sigla  TLP  m
  es  trastorno límite de la personalidad
  es  TLP
  fr  trouble de la personnalité borderline
  fr  trouble de la personnalité limite
  fr  TPL
  en  borderline personality disorder
  en  BPD
  de  Borderline-Persönlichkeitsstörung
  de  BPS

  <Psiquiatria>

  Trastorn de la personalitat caracteritzat per la inestabilitat afectiva, tant en les relacions interpersonals com en la vivència de la pròpia imatge, per la impulsivitat, pel comportament suïcida i per una sensació de buidor crònica.

 46. trastorn somatomorf  m
  es  trastorno somatoforme
  es  trastorno somatomorfo
  fr  trouble somatoforme
  en  somatoform disorder
  de  somatoforme Störung

  <Psiquiatria>

  Trastorn caracteritzat per símptomes físics per als quals no es troba cap explicació d'origen orgànic.

 47. vehicle d'acceleració  m
  es  dragster
  fr  dragster
  fr  véhicule d'accélération
  fr  véhicule de course d'accélération
  en  drag racing vehicle
  en  dragster

  <Esports de motor>

  Vehicle de competició, construït generalment a partir de components d'altres vehicles, que té una gran capacitat d'acceleració i pot assolir una gran velocitat en un recorregut curt en línia recta.

  Nota: Els vehicles d'acceleració poden ser automòbils o motocicletes.

 48. afecte  m
  es  afecto
  fr  affect
  en  affect
  de  Affekt

  <Psiquiatria>

  Comportament observable que és l'expressió dels sentiments experimentats per l'individu.

 49. cotxe de seguretat  m
  es  coche de seguridad
  es  pace car
  es  safety car
  fr  voiture de sécurité
  fr  voiture pilote
  en  pace car
  en  pilot car
  en  safety car
  en  SC

  <Esports de motor>

  Cotxe amb què es comprova l'estat de la pista abans de la sortida dels pilots i que, durant la cursa, es posa en circulació quan es produeix un accident greu o quan les condicions meteorològiques són molt adverses, amb l'objectiu de fer reduir la velocitat als participants fins que es resol la incidència.

  Nota: En circumstàncies excepcionals, el cotxe de seguretat també pot precedir els vehicles que prenen part a la cursa quan es fa la sortida. Mentre el cotxe de seguretat és a la pista no s'admeten avançaments.

 50. afecte inadequat  m
  es  afecto inadecuado
  es  afecto inapropiado
  fr  affect inapproprié
  en  inappropriate affect
  de  inadäquater Affekt

  <Psiquiatria>

  Afecte caracteritzat per la discordança amb el contingut del discurs o del pensament.

 51. afecte làbil  m
  es  afecto lábil
  fr  affect labile
  en  labile affect
  de  labiler Affekt

  <Psiquiatria>

  Afecte caracteritzat pels canvis repetits, ràpids i bruscs en els signes d'expressió emocional, independentment dels esdeveniments o dels estímuls externs.

 52. afecte retret  m
  es  afecto constreñido
  es  afecto embotado
  es  afecto restringido
  en  blunt affect
  en  blunted affect
  en  constricted affect
  en  restricted affect
  de  abgestumpfter Affekt
  de  verminderter Affekt

  <Psiquiatria>

  Afecte caracteritzat per una minva més o menys important dels signes d'expressió emocional.

  Nota: Alguns autors distingeixen entre les persones que presenten una minva considerable dels signes d'expressió emocional (en anglès, blunted affect 'afecte esmussat') i aquelles en què aquesta minva és més lleu (en anglès, constricted affect o restricted affect 'afecte restringit'). Generalment, però, aquesta distinció és irrellevant.

 53. anhedonia  f
  es  anhedonia
  es  anhedonía
  fr  anhédonie
  en  anhedonia
  en  anhedonism
  de  Anhedonie

  <Psiquiatria>

  Alteració de l'afectivitat caracteritzada per la disminució o la desaparició de la capacitat d'experimentar plaer.

 54. aplanament afectiu  m
  es  aplanamiento afectivo
  es  aplanamiento de afecto
  fr  indifférence affective
  fr  nivellement de l'affect
  en  affective flattening
  en  flattening of affect
  de  Affektverflachung

  <Psiquiatria>

  Absència total o gairebé total de qualsevol signe d'expressió emocional.

 55. assistència gestionada  f
  es  asistencia gestionada
  es  atención dirigida
  es  atención gestionada
  fr  soins gérés
  fr  soins intégrés
  en  managed care
  de  Managed Care

  <Sanitat. Salut pública>

  Model d'organització sanitària que es basa en la integració i la coordinació de serveis, en el control sistemàtic de l'atenció als pacients, dels procediments emprats i dels resultats obtinguts, i en la transferència de riscos als proveïdors, amb l'objectiu de racionalitzar la despesa i de millorar la qualitat del servei.

 56. associació fonètica  f
  es  asociación sonora
  es  clangor
  fr  association par assonances
  en  clang association
  en  clanging

  <Psiquiatria>

  Tret característic del discurs de les persones que pateixen determinats trastorns psíquics consistent a associar els mots segons les similituds fonètiques que presenten entre si i no segons les relacions semàntiques.

 57. aturada a boxs  f
  es  parada en boxes
  fr  arrêt au puits
  fr  arrêt au stand
  en  pit stop

  <Esports de motor>

  Acció d'aturar-se durant la cursa un vehicle als boxs, generalment per omplir el dipòsit de carburant, per canviar els pneumàtics o per fer algun ajust o reparació.

 58. autocròs  m
  es  autocross
  fr  autocross
  it  autocross
  en  autocross
  de  Autocross

  <Esports: Automobilisme>

  Modalitat d'automobilisme que consisteix a disputar curses de velocitat en un circuit de terra.

  Nota: Als Estats Units d'Amèrica la denominació autocross (o Solo II) fa referència a una cursa contrarellotge sobre superfície asfaltada i amb el traçat marcat amb cons, segons l'Sports Car Club of America.

 59. belle indifférence [fr]  f
  es  belle indifférence
  fr  belle indifférence
  en  belle indifférence

  <Psiquiatria>

  Despreocupació aparent que presenten determinats malalts, especialment els qui pateixen trastorns de conversió o dissociatius, davant els símptomes de la seva malaltia.

 60. benefici primari  m
  es  beneficio primario
  es  ganancia primaria
  fr  bénéfice primaire
  en  primary gain
  de  primärer Krankheitsgewinn

  <Psiquiatria>

  Alleujament del conflicte emocional i de l'ansietat que proporcionen a un malalt neuròtic els símptomes que pateix i l'evasió en la malaltia.

  Nota: Terme propi de la psicoanàlisi.

 61. benefici secundari  m
  es  beneficio secundario
  es  ganancia secundaria
  fr  bénéfice secondaire
  en  secondary gain
  de  sekundärer Krankheitsgewinn

  <Psiquiatria>

  Avantatge extern i indirecte, de tipus afectiu, familiar o socioeconòmic, que obté un malalt neuròtic com a conseqüència de la seva malaltia.

  Nota: Terme propi de la psicoanàlisi.

 62. blocador d'adrenoreceptors ß  m
  sin. compl.  blocador ß  m
  es  bloqueador ß
  es  bloqueante ß
  es  bloqueante ß-adrenérgico
  fr  agent bêta-adrénolytique
  fr  bêta-bloquant
  fr  bêta-bloqueur
  fr  bloqueur des récepteurs bêta-adrénergiques
  en  beta adrenergic blocking agent
  en  beta adrenergic receptor blocking agent
  en  beta blocker
  en  beta-blocker
  en  beta-blocking agent
  en  beta-receptor blocking agent

  <Farmacologia>

  Antagonista dels receptors adrenèrgics ß.

 63. blocador d'adrenoreceptors α  m
  sin. compl.  blocador α  m
  es  bloqueador α
  es  bloqueante α
  es  bloqueante α-adrenérgico
  fr  alpha-bloquant
  fr  alpha-bloqueur
  fr  bloqueur des récepteurs alpha-adrénergiques
  en  alpha adrenergic blocking agent
  en  alpha blocker
  en  alpha-receptor blocking agent

  <Farmacologia>

  Antagonista dels receptors adrenèrgics α.

 64. boxs a través  m
  es  drive through [automobilisme]
  es  paso por pit lane
  es  use pit [motociclisme]
  fr  drive through [automobilisme]
  en  drive through [automobilisme]
  en  use pit [motociclisme]

  <Esports de motor>

  Penalització imposada a un participant d'una cursa que l'obliga a passar per la línia de boxs, on la velocitat és limitada.

 65. capacitat intel·lectual límit  f
  es  capacidad intelectual límite
  fr  fonctionnement intellectuel limite
  en  borderline intellectual capacity
  en  borderline intellectual functioning

  <Processos mentals. Processos sensorials>

  Capacitat intel·lectual en què el quocient intel·lectual se situa entre 71 i 84.

 66. càrrega amb l'estic  f
  es  carga con el stick
  fr  charge avec la crosse
  fr  charge avec le bâton
  en  cross check
  en  cross-checking

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Càrrega consistent a empènyer o colpejar un adversari amb l'estic agafat pels dos extrems del mànec i de tal manera que no estigui en contacte amb la pista, que constitueix una falta lleu.

  Nota: Una càrrega amb l'estic passa a ser falta greu si produeix una lesió en l'adversari.

 67. càrrega contra la tanca  f
  es  carga contra la valla
  es  embestida contra la valla
  fr  charge contre la bande
  fr  plaquage sur la bande
  fr  rudesse contre la bande
  en  board check
  en  board checking
  en  boarding

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Càrrega consistent a escometre un adversari de manera violenta llançant-lo contra la tanca, que constitueix una falta lleu.

  Nota: Una càrrega contra la tanca passa a ser falta greu si provoca una lesió en l'adversari.

 68. càrrega de cos  f
  es  carga
  es  carga legal
  fr  body-check
  fr  mise en échec
  fr  plaquage
  en  body check
  en  body checking

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Càrrega feta amb el maluc o l'espatlla contra l'adversari en possessió del disc o que l'acaba de jugar, amb la intenció de desequilibrar-lo o de barrar-li el pas.

  Nota: Perquè sigui permesa la càrrega de cos s'ha fer per sota el coll de l'adversari.

 69. càrrega de maluc  f
  es  carga de cadera
  fr  mise en échec avec la hanche
  fr  plaquage avec la hanche
  en  hip check

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Càrrega efectuada amb el maluc contra la cuixa d'un adversari per a fer-li perdre l'equilibri.

 70. càrrega incorrecta  f
  es  bloqueo
  es  carga ilegal
  es  embestida
  fr  assaut
  fr  charge incorrecte
  en  charging

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Càrrega consistent a escometre un adversari de manera violenta, que constitueix una falta lleu.

  Nota: Una càrrega incorrecta passa a ser falta greu si provoca una lesió en l'adversari.