Índex general de termes - fitxes - cdlpv

Neoloteca del Termcat

Nota: Els manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).

 1. acròmat  m
  fr  achromat
  en  achromat
  de  Achromat

  <Electromagnetisme><Física de la radiació. Física de partícules>

  Sistema de dues o més lents electromagnètiques que anul·len la cromaticitat del feix de partícules accelerades.

  Nota: Segons la física quàntica, les partícules en moviment tenen associada una ona la longitud d'ona de la qual depèn de l'energia de la partícula. En analogia amb els sistemes acromàtics òptics, que eviten que se separin els raigs de diferents colors, és a dir, de diferents longituds d'ona, anul·lar la cromaticitat del feix consisteix a evitar que se separin les partícules de diferent energia.

 2. anell d'acumulació  m
  sin.  anell d'emmagatzematge  m
  sin.  anella d'acumulació  f
  sin.  anella d'emmagatzematge  f
  es  anillo de acumulación
  es  anillo de almacenamiento
  fr  anneau accumulateur
  fr  anneau d'accumulation
  fr  anneau de stockage
  en  accumulator ring
  en  storage ring
  de  Speicherring

  <Física de la radiació. Física de partícules>

  Cambra de forma anular a la qual s'ha practicat el buit i en la qual s'apleguen partícules amb una trajectòria estable i sota l'acció de camps magnètics.

  Nota: Algunes fonts reserven la denominació anell d'acumulació per a fer referència, específicament, a les cambres intermèdies d'una instal·lació d'acceleració, que tenen com a funció acumular un nombre determinat de partícules accelerades per injectar-les en un altre accelerador, i la denominació anell d'emmagatzematge per a designar les cambres situades al final de la instal·lació, que tenen com a funció acumular les partícules durant un període llarg, ja sigui per produir posteriorment una col·lisió dels feixos o bé per produir la llum de sincrotró.

 3. anell de col·lisió  m
  sin.  anella de col·lisió  f
  es  anillo de colisión
  es  anillo de colisiones
  fr  anneau de collision
  fr  anneau de collisions
  it  anello di collisione
  en  colliding ring
  en  collision ring
  de  Kollisionsring

  <Física de la radiació. Física de partícules>

  Col·lisionador de forma circular.

 4. autofasatge  m
  fr  autophasage
  fr  mise en phase automatique
  en  automatic phasing
  en  autophasing

  <Física de la radiació. Física de partícules>

  Acció per la qual un accelerador de partícules sintonitza automàticament tots els seus elements de manera que funcionin en fase.

 5. autonomació  f
  sin. compl.  jidoka  m
  es  autonomación
  es  jidoka
  fr  autonomation
  fr  jidoka
  it  autonomazione
  it  jidoka
  pt  autonomação
  pt  jidoka
  en  autonomation
  en  jidoka

  <Producció>

  Incorporació en els sistemes de fabricació automàtica de dispositius de control intel·ligents que permeten aturar la producció en cas d'incident, ja sigui de manera totalment automàtica o bé amb la intervenció d'operaris.

 6. baralla  f
  es  pelea
  fr  bagarre
  fr  échauffourée
  en  fight
  en  fighting

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció de pegar-se dos o més adversaris.

 7. caiguda sobre el disc  f
  es  caída sobre el disco
  fr  tombée sur le palet
  en  falling on the puck

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció de caure, un jugador de camp, damunt del disc.

  Nota: Es penalitza com a falta quan la caiguda és intencionada i el jugador intenta immobilitzar el disc amb qualsevol part del cos.

 8. camp de deixant  m
  es  campo de estela
  fr  champ de sillage
  en  wake field

  <Electromagnetisme><Física de la radiació. Física de partícules>

  Camp electromagnètic que deixa darrere seu una partícula carregada en moviment, que pertorba les partícules carregades que la segueixen.

 9. canadenc  m
  es  canadiense
  fr  virage brusque
  en  tight turn

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Gir consistent a posar en línia els dos patins, situant a davant el corresponent al costat cap on s'ha de girar i inclinant molt el cos cap a l'interior de la corba.

 10. col·lisionador  m
  es  colisionador
  fr  accélérateur de collisions
  fr  collisionneur
  it  collider
  it  collisore
  pt  colisor
  en  collider
  en  colliding-beam accelerator
  de  Collider
  de  Kollider

  <Física de la radiació. Física de partícules>

  Instal·lació en què es fan xocar frontalment dos feixos de partícules a fi de provocar l'excitació energètica, la combinació o el trencament de les partícules i poder-ne estudiar les característiques i la composició interna.

 11. cop de tac  m
  es  golpe de taco
  fr  six pouces
  en  butt-ending
  en  head-butting

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció de colpejar un adversari amb la part posterior de l'estic.

  Nota: Un cop de tac es considera falta.

 12. cop d'estic  m
  es  bastonazo
  es  slashing
  fr  cinglage
  en  slashing

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Falta lleu consistent a colpejar un adversari amb l'estic amb la finalitat de dificultar la seva acció.

  Nota: Un cop d'estic es castiga amb diferents graus de severitat segons la naturalesa del contacte o la lesió que produeix en l'adversari.

 13. doblet acromàtic  m
  es  doblete acromático
  fr  doublet achromatique
  en  achromatic doublet
  en  double achromat

  <Òptica>

  Sistema acromàtic format per dues lents.

 14. doblet corbador acromàtic  m
  sigla  DBA  m
  es  doblete curvador acromático
  es  DBA
  en  double bend achromat
  en  DBA

  <Electromagnetisme><Física de la radiació. Física de partícules>

  Secció d'un accelerador de partícules constituïda per dos imants corbadors i un conjunt de lents magnètiques que en compensen l'aberració cromàtica.

 15. dosi absorbida  f
  es  dosis absorbida
  fr  dose absorbée
  en  absorbed dose
  sbl  D

  <Energia nuclear>

  Energia mitjana per unitat de massa que cedeix la radiació ionitzant a la matèria irradiada.

  Nota: La unitat de mesura de la dosi absorbida és el gray.

 16. dosi equivalent  f
  es  dosis equivalente
  fr  dose équivalente
  en  equivalent dose
  sbl  HT

  <Energia nuclear>

  Producte de la dosi absorbida mitjana en tot un teixit o òrgan i el factor de ponderació de la radiació.

  Nota: La unitat de mesura de la dosi equivalent és el sievert.

 17. duresa innecessària  f
  es  dureza innecesaria
  fr  jeu dur
  fr  rudesse
  en  roughing
  en  unnecessary roughing

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció excessivament agressiva.

  Nota: La duresa innecessària es considera falta lleu.

 18. enganxada  f
  es  enganche
  en  hooking

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció d'aturar l'avanç d'un adversari amb la pala de l'estic.

  Nota: Una enganxada es considera falta lleu.

 19. equivalent de dosi  m
  es  dosis equivalente
  es  equivalente de dosis
  fr  équivalent de dose
  en  dose equivalent
  de  Dosisäquivalent
  sbl  H

  <Energia nuclear>

  Producte de la dosi absorbida en un punt concret i el factor de qualitat.

  Nota: La unitat de mesura de l'equivalent de dosi és el sievert.

 20. estic alt  m
  es  stick alto
  fr  bâton élevé
  fr  crosse haute
  en  high stick
  en  high sticking

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Falta lleu consistent a carregar amb l'estic contra un jugador per damunt de les espatlles, de manera involuntària o bé per amenaçar-lo o colpejar-lo.

  Nota: L'estic alt es considera falta greu si provoca una lesió en l'adversari.

 21. estic trencat  m
  es  stick roto
  fr  crosse cassée
  fr  pénalité de bâton brisé
  en  broken stick penalty

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Falta lleu consistent a jugar amb un estic trencat.

  Nota: Per a no incórrer en falta, el jugador a qui se li trenca l'estic se n'ha de desfer immediatament i ha de continuar jugant sense estic, amb un de nou o bé amb el d'un company.

 22. estirada del mercat  f
  es  arrastre del mercado
  es  tirón del mercado
  fr  attraction des besoins
  en  demand pull
  en  market pull

  <Administració i direcció d'empreses>

  Influència de la demanda del mercat sobre la tecnologia, que impulsa la creació de novetats i, de retruc, la recerca i el desenvolupament.

 23. excés de jugadors al gel  m
  es  exceso de jugadores en el hielo
  fr  surnombre
  fr  trop de joueurs sur la glace
  en  too many players on the ice

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Falta lleu consistent a tenir més jugadors dels reglamentaris dins la pista de joc.

 24. factor de ponderació de la radiació  m
  es  factor de ponderación de la radiación
  fr  facteur de pondération des rayonnements
  fr  facteur de pondération radiologique
  en  radiation weighting factor
  sbl  wR

  <Energia nuclear>

  Factor adimensional de ponderació de la dosi absorbida en un òrgan o teixit, que té un valor convencional variable segons el tipus de radiació i l'energia de la radiació.

  Nota: El factor de ponderació de la radiació permet expressar l'efecte biològic dels diferents tipus de radiació ionitzant.

 25. factor de qualitat  m
  es  factor de calidad
  fr  facteur de qualité
  en  quality factor
  sbl  Q

  <Energia nuclear>

  Factor adimensional de ponderació de la dosi absorbida en un punt concret que s'expressa en funció de la transferència lineal d'energia.

  Nota: El factor de qualitat permet expressar l'efecte biològic dels diferents tipus de radiació ionitzant.

 26. falta diferida  f
  es  falta diferida
  fr  pénalité retardée
  fr  punition retardée
  en  delayed penalty

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Falta que no es xiula fins que l'equip que l'ha rebuda perd el control del disc.

  Nota: Si l'equip que ha rebut la falta aconsegueix no perdre la possessió del disc i marca gol, la falta s'anul·la.

 27. flip  m
  es  pase elevado
  fr  passe levée
  en  flip pass

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Passada consistent a aixecar el disc per mitjà d'un moviment ràpid dels canells, amb acompanyament de la pala de l'estic, per superar per sobre l'estic d'un adversari.

 28. fora de joc diferit  m
  es  fuera de juego diferido
  fr  hors-jeu différé
  fr  hors-jeu retardé
  en  delayed offside

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Fora de joc que no es xiula fins que el defensor que ha aconseguit interceptar el disc immediatament després que traspassés la línia blava el perd, i només si el perd dins la seva zona de defensa i l'infractor continua a la mateixa zona.

  Nota: Si el jugador que ha comès el fora de joc surt de la zona d'atac abans de rebre el disc, la falta s'anul·la.

 29. fulla  f
  es  cuchilla
  fr  lame
  en  blade

  <Esports: Patinatge sobre gel><Esports: Hoquei sobre gel>

  Làmina metàl·lica del patí de gel fixada perpendicularment al llarg de la sola, que posa en contacte el patinador amb el gel.

  Nota: Les fulles presenten petites variacions formals segons l'esport o la modalitat que es practica.

 30. hat-trick [en]  m
  sin.  triplet  m
  es  hat trick
  es  triplete
  fr  hat-trick
  fr  tour du chapeau
  en  hat trick

  <Esports>

  Fet d'aconseguir, un jugador, tres gols en un partit.

 31. hoquei sobre patins en línia  m
  es  hockey en línea
  es  hockey sobre patines en línea
  fr  hockey en ligne
  fr  hockey sur patins à roues alignées
  fr  hockey sur patins en ligne
  en  in-line hockey
  en  line hockey

  <Esports: Hoquei>

  Hoquei practicat amb un disc o una bola en disputa entre dos equips de cinc jugadors que es desplacen amb patins en línia.

 32. imant corbador  m
  es  imán curvador
  es  imán de curvatura
  es  imán deflector
  fr  aimant de courbure
  fr  aimant de déflexion
  fr  aimant déflecteur
  en  bend magnet
  en  bending magnet

  <Electromagnetisme><Física de la radiació. Física de partícules>

  Imant que desvia la trajectòria recta inicial de les partícules amb càrrega elèctrica i els imprimeix una trajectòria corba.

 33. immobilització del disc  f
  es  inmovilización del puck
  fr  immobilisation du disque
  en  freezing the puck

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció de retenir, un jugador de camp, el disc contra la tanca o contra la xarxa de darrere la porteria amb l'estic o amb el patí durant més de tres segons.

  Nota: La immobilització del disc es considera falta lleu si es produeix fora d'una lluita per a controlar el disc.

 34. llançament de l'estic  m
  es  lanzamiento del stick
  fr  jet de crosse
  en  throwing the stick

  <Esports: Hoquei sobre patins><Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció de deixar anar l'estic de manera que es desplaci sense cap mena de subjecció, amb l'objectiu d'aturar un atac o d'obstaculitzar un jugador.

  Nota: Un llançament de l'estic es considera falta.

 35. màquina de polir  f
  es  máquina de pulir hielo
  fr  resurfaceuse de glace
  fr  surfaceuse
  en  ice machine
  en  ice resurfacer
  en  zamboni

  <Esports: Patinatge sobre gel><Esports: Hoquei sobre gel>

  Màquina que allisa el gel passant-hi per sobre mitjançant una ganiveta que talla el gel vell, un aspirador que el xucla cap a un dipòsit interior i un dispositiu que escampa aigua calenta, la qual es congela i forma una nova capa de gel damunt la pista.

  Nota: La forma zamboni prové d'una marca comercial motivada pel nom de l'inventor d'aquesta màquina, Frank J. Zamboni.

 36. marcar  v tr
  es  marcar
  fr  marquer

  <Procediments culinaris>

  Enrossir a foc viu un aliment, generalment un tall de carn o de peix, que posteriorment se sol sotmetre a altres processos culinaris.

 37. mosquit tigre  m
  es  mosquito tigre
  es  mosquito tigre asiático
  fr  moustique tigré
  fr  moustique-tigre
  fr  moustique-tigre asiatique
  it  zanzara tigre
  pt  mosquito tigre
  pt  mosquito tigre asiático
  en  Asian tiger mosquito
  en  forest day mosquito
  en  tiger mosquito
  la  Aedes albopictus

  <Insectes>

  Mosquit originari de l'Àsia, de color negrós, amb taques blanques especialment visibles a les potes i una línia blanca longitudinal al tòrax i al cap, que presenta una notable activitat picadora, principalment diürna.

 38. musclo zebrat  m
  es  mejillón cebra
  fr  dreissena polymorphe
  fr  moule zébrée
  it  cozza zebrata
  pt  mexilhão-zebra
  en  zebra mussel
  la  Dreissena polymorpha

  <Invertebrats no artròpodes>

  Mol·lusc bivalve de la família dels dreissènids originari dels mars Negre i Caspi, de conquilla triangular d'uns 3 cm de llargada amb línies clares i fosques en ziga-zaga, que habita aigües dolces i salabroses.

  Nota: El musclo zebrat s'ha estès des del seu hàbitat originari a altres indrets del món, sovint per l'acció humana involuntària, i provoca un notable impacte ambiental per la seva capacitat invasiva.

 39. passada de canell  f
  es  pase de muñeca
  fr  passe du poignet
  en  snap pass
  en  wrist pass

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Passada executada per mitjà d'un moviment ràpid dels canells i gairebé sense impuls.

 40. patí en línia  m
  es  patín en línea
  fr  patin à roues alignées
  fr  patin en ligne
  en  in-line skate

  <Esports: Hoquei><Esports: Patinatge sobre rodes>

  Patí constituït per una bota i quatre rodetes fixades al llarg de la sola l'una darrere de l'altra, que s'utilitza per a lliscar per diverses superfícies.

 41. punxada  f
  es  spearing
  fr  dardage
  fr  harponnage
  en  spearing

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció consistent a colpejar o intentar colpejar un adversari amb la punta de la pala de l'estic.

  Nota: Una punxada es considera falta. Es castiga amb diferents graus de severitat segons la naturalesa del contacte o la lesió que produeix en l'adversari.

 42. quench [en]  m
  es  quench
  en  quench
  en  quenching

  <Física>

  Pas brusc d'un sistema des d'un estat estable a un d'inestable a partir del qual el sistema tendeix a modificar ràpidament les seves propietats.

 43. quench [en]  m
  es  extinción de la superconductividad
  es  quench
  fr  étouffement de la supraconductivité
  fr  évanouissement de la supraconductivité
  fr  quench
  fr  quenching
  en  quench
  en  quenching
  de  Quench

  <Electromagnetisme>

  Pèrdua, generalment transitòria, de les propietats superconductores d'un imant a causa d'un increment sobtat de la seva temperatura.

 44. refús prohibit  m
  es  despeje prohibido
  es  icing
  fr  dégagement interdit
  fr  dégagement refusé
  en  icing

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció consistent a fer que el disc travessi la línia de fons contrària amb un llançament efectuat des de darrere de la línia vermella, sense que cap altre jugador hi intervingui.

  Nota: Un refús prohibit es considera falta.

 45. resiliència  f
  es  resiliencia
  fr  résilience
  en  resilience
  en  resiliency

  <Administració i direcció d'empreses>

  Capacitat d'una organització o empresa per a anticipar-se i adaptar-se als canvis i imprevistos i per a respondre-hi positivament sense perdre la cohesió interna i les característiques pròpies.

 46. resiliència  f
  es  resiliencia
  fr  résilience
  fr  ressort psychologique
  en  resilience
  en  resiliency
  de  Resilienz

  <Psiquiatria><Psicologia>

  Capacitat de l'individu per a afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses.

 47. retenció del disc  f
  es  retención del portero
  fr  blocage du disc
  en  blocking the puck

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció del porter d'immobilitzar el disc amb el guant.

  Nota: Si la retenció del disc dura més de tres segons, s'atura el joc i es reinicia amb un servei neutral.

 48. servei neutral  m
  es  saque neutral
  fr  mise en jeu
  en  face-off

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Servei efectuat per l'àrbitre o el jutge de línia des d'un punt de servei al començament de cada període, després d'un gol i després d'una interrupció, consistent a deixar caure el disc entremig de dos adversaris perquè tinguin les mateixes possibilitats de controlar-lo o passar-lo.

  Nota: Durant el servei neutral els altres jugadors s'han de situar fora del cercle de servei o a una distància mínima de 4,5 m.

 49. sistema acromàtic  m
  es  lente acromática
  es  sistema acromático
  fr  achromat
  fr  lentille achromatique
  fr  système achromatique
  en  achromat
  en  achromatic lens
  de  Achromat

  <Òptica>

  Sistema de dues o més lents en què les aberracions cromàtiques de les unes i les altres tendeixen a compensar-se mútuament.

 50. suro de reproducció  m
  sin. compl.  suro de llei  m
  es  corcho criado
  es  corcho de reproducción
  es  corcho hembra
  fr  liège de réproduction
  fr  liège femelle
  fr  liège gentil
  it  sughero di riproduzione
  it  sughero femenino
  en  reproduction cork

  <Indústria surera>

  Suro que s'obté de les lleves posteriors a la lleva del suro pelagrí.

 51. suro de taps  m
  es  corcho taponable
  fr  liège bouchonnable
  it  sughero per tappi
  pt  cortiça para rolhas
  en  cork for stoppers
  en  stopper cork bark
  de  stopfentauglicher Kork

  <Indústria surera>

  Suro que, per la qualitat i el calibre que té, es considera apte per a la fabricació de taps.

  Nota: El suro de taps té un calibre mínim de 12 línies del peu de rei (27 mm). La qualitat del suro depèn de diversos factors: la porositat, la densitat, el color, l'estat del ventre i de l'esquena, l'homogeneïtat en el creixement, etc.

 52. tir de canell  m
  es  tiro de muñeca
  fr  tir du poignet
  en  wrist shot

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Tir alt executat per mitjà d'un moviment ràpid dels canells i gairebé sense impuls.

 53. transiliència  f
  es  transiliencia
  fr  transilience
  en  transilience
  en  transiliency

  <Administració i direcció d'empreses>

  Propietat d'una innovació per a alterar sobtadament, de manera positiva o negativa, el sistema de producció i l'activitat comercial d'una empresa o organització.

 54. traveta  f
  es  tripping
  es  zancadilla
  en  tripping

  <Esports: Hoquei sobre gel>

  Acció de fer caure un adversari servint-se de l'estic o d'una part del cos.

  Nota: La traveta constitueix una falta lleu.

 55. triplet corbador acromàtic  m
  sigla  TBA  m
  es  triplete curvador acromático
  es  TBA
  en  triple bend achromat
  en  TBA

  <Electromagnetisme><Física de la radiació. Física de partícules>

  Secció d'un accelerador de partícules constituïda per tres imants corbadors i un conjunt de lents magnètiques que en compensen l'aberració cromàtica.

   

  Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià