Novetats de la Neoloteca del Termcat (11.06.1999)

accidentogen -ògena adj

es  accidentógeno

fr  accidentogène
en  accident prone

<Transport per carretera>

Que és susceptible d'augmentar el risc d'accident.

camió agrícola m

es  camión agrícola

es  tractocarro
it  motoagricola
en  engine driven cultivator
en  transporter

<Agricultura: Equip agrícola>

Vehicle especial autopropulsat, de dos o més eixos, concebut per al transport en el camp de productes agrícoles.

camió de trabuc m

sin. compl.  bolquet  m

es  camión basculante
es  camión de volquete
es  volquete
fr  camion à benne
fr  camion basculant
it  camion a cassone ribaltabile
en  tip truck
en  tipper truck
de  Klippastwagen

<Transport per carretera>

Camió proveït d'una caixa basculant que es pot fer trabucar per buidar-ne el contingut.

cancell de seguretat m

es  entrecancelas

<Dret penal>

Espai entre dos rastells, de pas obligat per accedir a determinades dependències d'un centre penitenciari.

complir (una) condemna loc

<Dret penal>

Estar en procés d'executar una pena.

comprovador de fars m

es  comprobador de faros

es  regloscopio
fr  appareil de réglage des phares
fr  réglophare
en  headlight aimer
en  headlight tester

<Transport per carretera: Components d'automoció>

Aparell per a comprovar l'orientació horitzontal i vertical i la intensitat de la llum dels fars d'un vehicle.

comunicació de convivència  f

sin. compl.  vis-a-vis de convivència  m
sin. compl.  visita de convivència  f

es  comunicación de convivencia

es  vis-a-vis de convivencia

<Dret penal>

Comunicació especial que manté un intern amb el cònjuge o una altra persona amb qui mantingui una relació semblant d'afectivitat i amb els fills que no superin els deu anys d'edat.

comunicació especial  f

sin. compl.  vis-a-vis  m
sin. compl.  visita especial  f

es  comunicación especial

es  vis-a-vis
it  colloquio

<Dret penal>

Comunicació entre l'intern d'un centre penitenciari i els seus familiars o coneguts propers en la qual és possible el contacte físic.

comunicació familiar  f

sin. compl.  vis-a-vis familiar  m
sin. compl.  visita familiar  f

es  comunicación familiar

es  vis-a-vis familiar

<Dret penal>

Comunicació especial que manté un intern amb els familiars i coneguts propers.

comunicació íntima  f

sin. compl.  vis-a-vis íntim  m
sin. compl.  visita íntima  f

es  comunicación íntima

es  vis-a-vis íntimo
en  conjugal visit

<Dret penal>

Comunicació especial, que pot ser de tipus sexual, que manté un intern amb una altra persona.

concertina  f

es  concertina

fr  concertina
en  concertina

<Dret penal>

Filat extensible constituït per dues espirals plegades l'una en sentit invers de l'altra que es col·loca al capdamunt dels murs d'un centre penitenciari, a fi d'impedir l'evasió dels interns.

davantal  m

es  salpicadero

es  tablero de bordo
fr  planche de bord
en  dashboard
de  Armaturenbrett

<Transport per carretera: Components d'automoció>

Peça de planxa, fusta o plàstic que ocupa la part davantera de l'habitacle d'un vehicle, en la qual hi ha el quadre de comandament, la guantera, els difusors d'aire, etc.

de règim loc

sin.  regimental  adj

es  de régimen

es  regimental

<Dret penal>

D'acord amb el règim penitenciari.

de tractament loc

es  de tratamiento

es  tratamental

<Dret penal>

D'acord amb el tractament penitenciari.

desacceleròmetre m

sin. compl.  desceleròmetre  m

es  desacelerómetro

fr  décéléromètre
en  decelerometer

<Transport per carretera: Components d'automoció>

Aparell per a mesurar la desacceleració d'un vehicle que es produeix com a efecte d'una frenada.

extingir (una) condemna  loc

<Dret penal>

Executar completament una pena.

frenòmetre m

es  frenómetro

fr  freinomètre
fr  freinomètre à rouleaux
en  brake dynamometer
en  dynamic brake analyser

<Transport per carretera: Components d'automoció>

Aparell per a mesurar la capacitat i l'equilibri de frenada d'un vehicle.

quadre de comandament m

sin.  quadre de control  m

es  cuadro de mandos

es  panel de instrumentos
es  tablero de instrumentos
fr  pupitre de conduite
fr  tableau de bord
en  instrument panel
de  Instrumententafel

<Transport per carretera: Components d'automoció>

Conjunt d'indicadors i d'altres instruments de control, regulació i seguretat que són disposats a la vista del conductor d'un vehicle.

rastell  m

es  cancela

es  rastrillo

<Dret penal>

Porta de seguretat, generalment de barrots, que permet l'accés a determinades dependències d'un centre penitenciari.

refosa de condemnes f

es  refundición de condenas

<Dret penal>

Acció administrativa que consisteix a sumar la durada de les condemnes d'un intern i restar-ne els abonaments que hi siguin aplicables.

règim penitenciarim

es  régimen penitenciario

<Dret penal>

Conjunt de les normes de funcionament intern d'un centre penitenciari.

tractament penitenciari m

es  tratamiento penitenciario

<Dret penal>

Conjunt d'activitats que es duen a terme en un centre penitenciari amb la finalitat d'aconseguir la reeducació i la reinserció social dels interns.

triatge  m

es  triage

fr  triage
en  triage

<Medicina>

Procediment de classificació d'accidentats o de malalts que ingressen en el servei d'urgències d'un hospital d'acord amb la gravetat de les seves lesions i la disponibilitat assistencial existent a fi que puguin rebre el tractament més adequat.