Termes normalitzats


Resolucions del Consell Supervisor (4 de desembre de 1997)

. coberta vegetal f [Ciència forestal]
. cobertura vegetal f [Ciència forestal]
. constricció f [Urbanisme]
. corba isolux f [Electrotècnia]
. ennobliment m [Urbanisme]
. immersió lleugera f [Submarinisme]
. itinerari submarí m [Submarinisme]
. metamorfosi f [Informàtica]
. respirador de superfície m [Submarinisme]
. tub respirador m [Submarinisme]


coberta vegetal f
[Ciència forestal]
es cubierta vegetal
fr couvert végétal; couverture végétale; tapis végétal
en ground cover; plant cover; vegetal cover; vegetation cover; vegetational cover
Conjunt de plantes que cobreixen el sòl.
cobertura vegetal f
[Ciència forestal]
es cobertura vegetal
fr recouvrement
en cover; coverage
Percentatge de la superfície de sòl cobert per la projecció vertical de les capçades dels arbres.
Nota: En general s'expressa en una escala de cinc graus, en la qual el grau 5 correspon a una cobertura vegetal d'entre el 70% i el 100%, i el grau 1, a un 5%.
constricció f
[Urbanisme]
en constraint
Factor infraestructural o topogràfic que limita el creixement d'una ciutat.
corba isolux f
[Electrotècnia]
es curva isolux
fr courbe isophote d'éclairement; courbe isolu
en isolux curve; isolux line; isophotal curve
Corba que, en un mapa o plànol, uneix tots els punts que reben la mateixa intensitat lluminosa.
ennobliment m
[Urbanisme]
es gentrificación
fr élitisation; embourgeoisement
en gentrification
Transformació socioeconòmica d'una àrea urbana degradada, a causa de l'arribada progressiva de grups socials de classe mitjana o alta.
immersió lleugera f
[Submarinisme]
es snorkeling
fr plongée au tuba; plongée avec tuba; plongée en apnée; plongée libre
en snorkeling; snorkelling
Activitat submarina consistent a observar el fons marí amb l'ajut d'ulleres i respirador de superfície.
itinerari submarí m
[Submarinisme]
es seawatching
en seawatching
Modalitat d'immersió lleugera practicada en grup que comporta la realització d'una sessió teòrica prèvia, impartida per tècnics coneixedors del medi marí, i que es duu a terme amb material didàctic de suport, com ara fitxes plastificades, que facilita la identificació de les espècies marines.
metamorfosi f
[Informàtica]
es morphing
fr métamorphose
en morphing
Procediment informàtic consistent en la transformació progressiva d'una imatge en una altra de predeterminada per mitjà de la manipulació de dades numèriques.
respirador de superfície m
sin. comp. tub respirador m
[Submarinisme]
es tubo respirador
fr tuba
en snorkel
Tub de material plàstic en forma de J, proveït en un dels seus extrems d'un broquet adaptable a la boca, que permet la respiració de qui el porta quan té el cap sota l'aigua.

Actualització: 6 de febrer de 1998