Termes normalitzats


Resolucions del Consell Supervisor (5 de juny de 1997)

. allotjament m [Internet]
. buscausuaris m [Internet]
. cranca f [Dret penal]
. diari m [Informàtica]
. hostatge m [Internet]
. log m [Informàtica]
. MB m [Informàtica]
. Mbit m [Informàtica]
. megabit m [Informàtica]
. megabyte m [Informàtica]
. megaoctet m [Informàtica]
allotjament m
[Internet]
en housing
Servei en què l'empresa que l'ofereix lloga un espai físic de les seves instal·lacions per allotjar-hi la màquina del client, el qual pot gaudir dels serveis de connexió que l'empresa ofereix.
Nota: Aquest servei s'utilitza quan el client necessita un consum de recursos de màquina elevat, encara que el cabal de comunicacions sigui baix.
buscausuaris m
[Internet]
Eina que facilita informació sobre els usuaris connectats a un sistema local o remot.
Nota: Habitualment en mostra l'adreça electrònica, el nom i els cognoms, l'hora de la darrera connexió, el temps de connexió sense activitat i la línia del terminal. En l'entorn UNIX s'executa, entre d'altres, amb les ordres finger o quiés.
diari m
sin. comp. log m
[Informàtica]
es diario
fr journal
en journal; log
Registre cronològic de les operacions de processament de dades dutes a terme en un fitxer.
hostatge m
[Internet]
fr hébergement
en hosting
Servei en què l'empresa que l'ofereix lloga un espai de la seva màquina al client per allotjar-hi la informació o els serveis que el client desitgi, com ara pàgines web.
Nota: Aquest servei s'utilitza quan el client no necessita un consum de recursos de màquina elevat, tot i que requereixi un cabal de comunicacions important.
megabit m
sig. Mbit m
[Informàtica]
es Mb; Mbit; megabit
fr Mbit; mégabit
en megabit
Un milió de bits.
megaoctet m
sin. comp. megabyte m
sig. MB m
[Informàtica]
es megabyte; megaocteto; Mb
fr mégabyte; mégaoctet; Mo
en Mb; MB; mbyte; megabyte
Unitat de capacitat de memòria equivalent a 1.024 quilooctets.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cranca f
[Dret penal]
es cangrejo
Contraporta de seguretat reixada de les cel·les destinades a presos sancionats o especialment conflictius, situada entre la primera porta i l'espai habitable de la cel·la, que s'obre cap a dins de la cel·la i normalment té forma d'arc de circumferència, convex respecte al seu interior.

Actualització: 30 de setembre de 1997