Termes normalitzats
.

 
Resolucions del Consell Supervisor (12 de novembre de 1998)


 
 
 
 
. adreça electrònica, f <Internet>
. a/e, f <Internet>
. bugui-bugui, m <Ball de saló>
. bugui-bugui, m <Música>
. casset digital, m <Imatge i so>
. CD-ROM, m <Imatge>
. DAT, m <Imatge i so>
. DVD, m <Imatge i so>
. DVD-ROM, M <Imatge i so>
. extranet, f <Internet>
. fox lent, m <Ball de saló>
. gràcia, f <Arts gràfiques>
. interlletratge, m <Arts gràfiques>
. interlletratge sistemàtic, m  <Arts gràfiques>
. Internet, m <Internet>
. intranet, f <Internet>
. jive, m <Ball de saló>
. merengue, m <Ball de saló>
. quickstep, m <Ball de saló>
. swing, m <Música>
. swing, m <Ball de saló>
. twist, m <Ball de saló>
. txa-txa-txa, m  <Ball de saló>

 

adreça electrònicaf
abrev. a/e, f
<Internet>

es dirección electrónica
fr adresse électronique
en electronic mail address

Adreça d’origen i de destinació de missatges enviats per correu electrònic.

Nota: No sempre és necessari utilitzar l’abreviatura a/e, ja que en molts contextos la presència del símbol @ permet identificar inequívocament que es tracta d’una adreça electrònica.
 

a/e, f
<Internet>

en e-mail

veg. adreça electrònica, f
 

bugui-bugui, m
<Ball de saló>

es boogie-woogie; bugui-bugui
fr boogie-woogie
it boogie-woogie
en boogie; boogie-woogie

Ball ràpid d’origen nord-americà derivat del bugui-bugui, que s’executa amb balanceigs, girs i encreuaments continus, i que ha donat lloc a altres formes de ball.
 

bugui-bugui, m
<Música>

es boogie-woogie; bugui-bugui
fr boogie-woogie
it boogie-woogie
en boogie; boogie-woogie

Estil pianístic de jazz, utilitzat també per l’orquestra, d’una estructura harmònica derivada del blues.
 

casset digitalm
sigla DAT, m
<Imatge i so>

es casete digital
fr cassette audio-numérique
en digital audio tape; digital cassette

Casset en què el senyal, prèviament digitalitzat, és enregistrat sobre una cinta segons una successió de pistes paral·leles i disposades en sentit diagonal a la seva amplada.
 

CD-ROMm
<Imatge i so>

es CD-ROM
fr CD-ROM
en CD-ROM

CD previst per a emmagatzemar-hi grans quantitats d’informació no modificable per l’usuari i consultable mitjançant un lector adequat.

Nota: La sigla prové de l’anglès compact disc read only memory (disc compacte de memòria només de lectura). Reconsideració de la decisió presa el 16 d'abril de 1998.
 

DAT, m
<Imatge i so>

es DAT
fr DAT
en DAT

Nota: Prové de l’anglès digital audio tape.

veg. casset digital, m
 

DVD, m
<Imatge i so>

es DVD
fr DVD
en DVD

Variant del disc òptic amb una capacitat d’emmagatzematge mínima de 4,7 giga-octets, que ofereix una qualitat de reproducció d’imatge i so superior a la d’un disc òptic convencional.

Nota: La sigla prové de l’anglès digital versatil disc (disc versàtil digital).
 

DVD-ROM, m
<Imatge i so>

es DVD-ROM
fr DVD-ROM
en DVD-ROM; SD-ROM

DVD previst per a emmagatzemar-hi gran quantitat d’informació no modificable per l’usuari i consultable mitjançant un lector adequat.

Nota: La sigla prové de l’anglès digital versatil disc read only memory (disc versàtil digital de memòria només de lectura).
 

extranet, f
<Internet>

es extranet
fr extranet
en extranet

Xarxa informàtica integrada per diverses intranets connectades a Internet per mitjà d'un servidor web d’accés restrictiu.
 

fox lent, m
<Ball de saló>

es fox lento; slow-fox
fr slow-fox
en slow fox

Variant lenta del foxtrot que s’executa amb passos llargs que permeten de fer suspensions abans de posar els peus a terra.
 

gràcia, f
<Arts gràfiques>

es gracia; remate; terminal
fr empattement
it grazia; terminazione
en serif

Traç decoratiu que forma la terminació de les astes de les lletres egípcies, romanes antigues i romanes modernes.
 

interlletratge, m
<Arts gràfiques>

es kerning
fr crénage; modification d’approche
en kerning

Operació consistent a augmentar o reduir l’espai existent entre dos caràcters contigus.
 

interlletratge sistemàtic, m
<Arts gràfiques>

es tracking
fr approche de groupe; crénage systématisé
en tracking

Operació consistent a augmentar o reduir uniformement l’espai existent entre un grup de caràcters d’un text.
 

Internet, m
<Internet>

es Internet
en Internet

Xarxa informàtica mundial constituïda per un conjunt de xarxes que estan connectades pel protocol de comunicació TCP/IP.
 

intranet, f
<Internet>

es intranet
fr intranet
en intranet

Xarxa informàtica d’ús intern d’una organització, dissenyada i desenvolupada seguint els protocols de comunicació propis d’Internet, però sense estar-hi connec-tada necessàriament.
 

jive, m
<Ball de saló>

es jive
fr jive
en jive

Ball molt ràpid d’origen nord-americà derivat del bugui-bugui, amb moltes simili-tuds amb el rock, que s’executa amb salts, acrobàcies i moviment accentuat de malucs.
 

merengue, m
<Ball de saló>

es merengue
fr mérengué; méringue
it merengue
en merengue; méringue

Ball d’origen antillà semblant a la samba, caracteritzat per un moviment de malucs accentuat en sentit contrari al dels peus i per una lleugera flexió de genolls.
 

quickstep, m
<Ball de saló>

es quickstep
fr quickstep
en quick step; quickstep

Ball ràpid d’origen anglès derivat del foxtrot, que comprèn passos de puntes i salts propis del xarleston i del claqué.
 

swing, m
<Ball de saló>

es swing
fr swing
en swing

Ball d’estil divers i lliure que s’executa seguint la música de swing i que ha donat lloc a diverses formes de ball.
 

swing, m
<Música>

es swing
fr swing
en swing

Modalitat de jazz desvinculada de la seva qualitat rítmica.
 

txa-txa-txa, m
<Ball de saló>

es cha-cha-cha
fr cha-cha-cha
it cha cha cha
en cha-cha-cha

Ball ràpid d’origen cubà de quatre temps que combina ritmes de la rumba i del mambo, caracteritzat perquè, en els dos primers temps, es fan dos passos lents acompanyats d’un moviment circular de malucs i flexió pronunciada de la cama que fa el pas i, en els dos últims temps, es fan tres passos ràpids gairebé sense desplaçar-se de lloc.
 

twist, m
<Ball de saló>

es twist
fr twist
it twist
en twist

Ball ràpid d’origen nord-americà, consistent en la rotació rítmica de les cames i dels malucs.