Termes normalitzats
.

 
Resolucions del Consell Supervisor (15 d'octubre de 1998)

. allavós -osa, adj <Neu>
. arnès, m <Escalada>
. barcana, f <Geologia>
. barcana de neu, f <Neu>
. blizzard, m <Neu>
. braç, m <Neu>
. colada de neu, f <Neu>
. entrellaçament, m <Neu>
. múixing, m <Neu>
. nus maixard, m <Escalada>
. nus prúsic, m <Escalada>
. panell vivarent, m <Neu>
. pupitre, m <Neu>
. purga, f <Neu>
. sinterització, f <Neu>
. sola antillliscant, f <Escalada>
. trineu de gossos, m  <Neu>
. Vibram®, m <Escalada>
. viravent, m <Neu>
. viravent en creu, m <Neu>
allavós -osa, adj
<Neu>

es avalanchoso
fr avalancheux
en avalanche prone

Favorable al desencadenament d’allaus.

arnès, m
<Escalada>

es arnés; budrier
fr baudrier
en harness

Cinyell format per diverses cintes i tirants que, subjectat al cos de l’escalador, serveix per a unir-lo a la corda i repartir, en cas de caiguda, l’efecte de l’estrebada entre les parts més resistents del cos.

Nota: Reconsideració d'un acord anterior (10 de març de 1992) en què s'havia aprovat una distinció conceptual entre arnès i talabard que avui dia no té ús.

barcana, f
<Geologia>

es barján
fr barkhane
it barcana
en barchan; barchane; barkhan

Duna en forma de mitja lluna modelada per vent unidireccional, amb les banyes orientades en el sentit del vent i el costat de sotavent, còncau, més pendent que el costat de sobrevent, convex.

barcana de neu, f
<Neu>

es barján de nieve
fr barkhane de neige
it barcana di neve
en snow barchan

Duna de neu en forma de mitja lluna modelada per vent unidireccional, amb les banyes orientades en el sentit del vent i el costat de sotavent, còncau, més pendent que el costat de sobrevent, convex.

blizzard, m
<Neu>

es blizzard
fr blizzard
en blizzard

Estat del temps caracteritzat per temperatures extremadament baixes, per vent fort i per una reducció gairebé total de la visibilitat a causa de la neu que aquest vent aixeca de terra, propi especialment de climes polars i antàrtics i de les zones nord-occidentals nord-americanes.

Nota: En la climatologia catalana, el fenomen més proper és el torb.

braç, m
<Neu>

es brancar
fr brancard

Cadascuna de les barres entre les quals va un gos que arrossega una pulca.

colada de neu, f
<Neu>

es slush
fr avalanche pâteuse
en slush
en slush avalanche

Allau de neu molt humida que conté entre un 20 i un 60% d’aigua líquida.

entrellaçament, m
<Neu>

es trabazón
fr feutrage
en feutrage

Procés d’agrupament de les estrelles de neu per imbricació de les dendrites.

múixingm
sin. trineu de gossos, m
<Neu>

es mushing; trineo con perros
fr traîneau à chiens
en dogsledding; mushing

Esport consistent en el tir de trineus amb gossos nòrdics.

Nota: Reconsideració d'un acord anterior (10 d'octubre de 1995) en què s'havia aprovat múixing com a terme únic.

nus maixard, m
<Escalada>

es nudo machard
fr noeud machard
en French prusik; helical knot

Nus fet amb un cordino al voltant de la corda, amb un mosquetó interposat, adequat per a l’autoassegurança en ràpels i per a remuntar cordes.

nus prúsic, m
<Escalada>

es nudo prúsico
fr noeud de Prusik
en  prusik knot

Nus fet amb un cordino al voltant de la corda, adequat per a l’autoassegurança en ràpels i per a remuntar cordes.

Nota: A diferència del nus maixard, el cordino envolta directament la corda sense la intervenció de cap mosquetó.

panell viravent, m
sin. compl. viravent, m
<Neu>

es panel viraviento
es viraviento
fr panneau virevent
fr virevent
en eddy pannel

Panell vertical de forma trapezoïdal que desvia el vent i n’accelera la velocitat amb la finalitat de produir una discontinuïtat en el mantell nival.

pupitre, m
<Neu>

es pupitre
fr pupitre
en pulpit

Obra destinada a evitar la formació de congestes que consisteix en una plataforma en desplom que perllonga el vessant de la cresta a sobrevent.

purga, f
<Neu>

es purga
fr coulée
en sluff

Allau que no desplaça prou neu per colgar una persona i que es produeix en vessants molt inclinats després d’una nevada o en èpoques de calor forta.

sinterització, f
<Neu>

es sinterización
fr frittage
it sinterizzazione
en sintering

Procés de la formació de ponts de gel per sublimació, que té lloc durant el metamorfisme de neu seca i el metamorfisme de gradient feble.

sola antilliscant, f
den. com. Vibram®, f
<Escalada>

Sola de cautxú feta amb motlle, molt adherent i d’una gran resistència a l’abrasió, pròpia de les botes de muntanya.

Nota: La denominació comercial Vibram® correspon a l’acrònim del seu fabricant, l’italià Vitalio Bramani.

viravent en creu, m
<Neu>

es viraviento en cruz
fr virevent en croix

Viravent format per dos panells perpendiculars.