Termes normalitzats


Resolucions del Consell Supervisor (17 de setembre de 1998)

<Màrqueting>
. adoptant, m i f . màrqueting mix, m
. auditoria de punts de venda, f . marxandatge, m
. botiga lliure d'impostos, f . mix de comunicació, m
. brand review, f . opi, m
. buit de mercat, m . producte de reclam, m
. categoria d'adoptants, f . producte paritari, m
. creació de nom, f . psicografia, f
. construcció de marca, f . psicogràfic -a, adj
. descompte, m . punts regal, m pl
. establiment de descompte, m . revisió de marca, f
. estudi de seguiment, m . seguidors, m pl
. extensió de línia de productes, f............... . servucció, f
. extensió de marca, f . tardans, m pl
. força de vendes, f . trade màrqueting, m
. gran descompte, m . venda associada, f
. innovadors, m pl . veta de mercat, fadoptant, m i f
es adoptador
fr adepte
en adopter
Persona que adquireix per primera vegada un producte nou o una innovació
auditoria de punts de venda, f
es auditoría de la tienda detallista; store check
fr audit de détaillants; relevé au point de vente
en retail audit; retail check; store audit; store check
Investigació realitzada en una mostra d'establiments de venda al detall per a obtenir informació de vendes, estocs i compres i que inclou dades relatives a marques, formats de presentació dels productes, preus, lineals, marxandatge, promocions, publicitat en el punt de venda, etc.
botiga lliure d'impostos, f
es tienda libre de impuestos
fr boutique franche; boutique hors douane
en duty-free shop; tax-free shop
Botiga situada a la zona internacional d'un aeroport o d'un port on s'ofereix als viatgers un assortiment extens de productes francs d'impostos, especialment begudes alcohòliques, tabac, perfums i articles de regal.
buit de mercat, m
es hueco de mercado
fr créneau; créneau de marché
en market gap; market slot
Segment de mercat en el qual s'intueix una oportunitat de negoci perquè s'hi detecten necessitats no satisfetes o no prou satisfetes.
categoria d'adoptants, f
es categoría de adoptadores
fr catégorie d'adeptes
en adopter category
Cadascun dels grups que resulten de classificar els adoptants d'acord amb el temps que tarden a adquirir un producte nou o una innovació per primera vegada.
creació de nom, f
es naming
en naming
Procediment amb què s'estableix la denominació d'un producte, servei, marca o empresa.
construcció de marca, f
es branding
en branding
Activitat de màrqueting, especialment de comunicació, orientada a donar personalitat pròpia a una marca i reforçar-ne la identitat.
descompte, m
es discount
fr discount
en discount
Sistema de venda al detall en règim d'autoservei basat en una política de fixació de preus més baixos que els d'altres tipus d'establiments detallistes, que és possible, fonamentalment, per una compra massiva de mercaderies, una oferta reduïda de serveis complementaris al client i una rotació ràpida d'estocs.
establiment de descompte, m
es almacén de descuento; tienda de descuento
fr magasin de discount; magasin de rabais; magasin minimarge
en discount store
Establiment de venda al detall en règim d'autoservei on se segueix una política de fixació de preus més baixos que els d'altres tipus d'establiments detallistes, que justifica l'absència de serveis complementaris i la limitació en la gamma de productes oferts, els quals majoritàriament són de marques poc conegudes.
estudi de seguiment, m
es seguimiento; tracking
en tracking; tracking study
Investigació de màrqueting que es realitza de forma periòdica per seguir l'evolució d'un objecte d'estudi.
extensió de línia de productes, f
es extensión de línea de productos
en product line extension
Estratègia de màrqueting consistent a ampliar una línia de productes amb el llançament d'una varietat nova d'un producte ja existent en el mercat.
extensió de marca, f
es extensión de marca
en brand extension
Estratègia de màrqueting consistent a llançar un producte nou utilitzant una marca ja coneguda per aprofitar-ne el capital.
força de vendes, f
es fuerza de ventas
fr force de vente
en sales force
Conjunt de recursos d'una empresa destinats a la gestió i realització de l'activitat directament relacionada amb la venda.
Nota: Reconsideració de la decisió presa el 22 de maig de 1997.
gran descompte, m
es descuento duro; hard discount
fr maxidiscompte
en hard discount
Sistema de venda al detall practicat per alguns establiments de descompte basat en la fixació de preus de venda extremadament baixos.
innovadors, m pl
es innovadores
fr innovateurs; novateurs; premieurs acheteurs
en innovators; pionner buyers
Categoria d'adoptants constituïda per les persones que adopten un producte nou o una innovació en el moment en què apareix al mercat.
màrqueting mix, m
es marketing mix
fr marchéage; marketing mix
en marketing mix
Combinació dels instruments bàsics del màrqueting (especialment producte, preu, distribució i comunicació) amb la finalitat d'assolir els objectius previstos.
marxandatge, m
es merchandising
fr marchandique; marchandisage
en merchandising
Conjunt de tècniques i accions dutes a terme en el punt de venda amb l'objectiu d'augmentar el poder d'atracció dels productes exposats i estimular-ne la venda.
Nota: Aquesta denominació s'usa sovint també per a referir-se al 'conjunt d'accions d'explotació d'una marca o d'algun dels seus elements característics (logotip, personatges, etc.) fora del seu àmbit habitual d'activitat'.
mix de comunicació, m
es mix de comunicación
fr composition promotionnelle; moyens d'action promotionnels
en communication mix; marketing communications mix; promotional mix
Conjunt de comunicacions, que comprèn fonamentalment la publicitat, la promoció de vendes, el màrqueting directe i les relacions públiques, de què se serveix una organització per a donar-se a conèixer, informar el mercat i persuadir-lo perquè compri els seus productes o serveis i per difondre els compromisos assumits de tipus social.
opi, m
es mupi; opi
fr MUPI
Element de mobiliari urbà consistent en una caixa de llum col·locada verticalment sobre un peu, que habitualment exhibeix cartells publicitaris.
Nota: Opi és la sigla lexicalitzada del sintagma objecte publicitari il·luminat .
producte de reclam, m
es producto de reclamo; producto gancho
fr produit d'appel; produit d'attraction
en loss leader
Producte que s'ofereix a preu rebaixat, a vegades per sota del preu de cost, a fi d'estimular-ne la venda i d'atreure els consumidors cap al punt de venda perquè en comprin d'altres.
producte paritari, m
fr me-too product; produit d'imitation; produit moi-aussi
en me-too product
Producte que ofereix pràcticament els mateixos avantatges que la resta de productes de la competència.
psicografia, f
es psicografía
en psycographics
Estudi i descripció del perfil psicològic de tipus de consumidors a fi de determinar quines estratègies de màrqueting i comunicació s'ajusten més a les seves característiques.
psicogràfic -a, adj
es psicográfico
fr psycographic
en psycographic
Relatiu o pertanyent a la psicografia.
punts regal, m pl
es puntos regalo
fr points-cadeau; timbres-prime
en trading stamps
Modalitat de promoció de vendes i de fidelització en què els consumidors d'un producte o els usuaris d'un servei han d'aconseguir d'acumular un nombre determinat de punts per obtenir un premi a canvi.
revisió de marca, f
sin. compl. brand review, f
es brand review
en brand review
Anàlisi que generalment duen a terme de manera conjunta un anunciant i una agència de publicitat per fer una valoració d'allò que han aconseguit per a una marca les accions de màrqueting i de comunicació realitzades, i per preparar i orientar les accions futures.
seguidors, m pl
es seguidores
Categoria d'adoptants constituïda per les persones que no adopten un producte nou o una innovació fins que no se'n produeix una certa acceptació.
servucció, f
es servucción
fr servuction
en servuction
Modelització del procés de prestació d'un servei.
Nota: Aquesta denominació és un acrònim de servei i producció creat per P. Eiglier i E. Langeard, que ha tingut força difusió en l'àmbit acadèmic.
tardans, m pl
es rezagados
fr retardataires; traînards; traditionalistes
en laggards
Categoria d'adoptants constituïda per les persones que es resisteixen a adoptar un producte nou o una innovació o bé no l'adopten fins que no ho ha fet la majoria de consumidors.
trade màrqueting, m
es trade-marketing
fr mercatique associée
en trade-marketing
Màrqueting orientat a la cooperació estratègica entre el fabricant i el distribuïdor quant a polítiques, objectius i procediments relacionats amb la distribució física, gestió de vendes, promocions, marxandatge, publicitat, etc., a fi d'obtenir un benefici per a ambdues parts.
Nota: L'anglicisme trade es pronuncia treit.
venda associada, f
es venta cruzada
fr vente croisée; vente de productes associées; vente parallele
en cross-selling
Venda en què s'ofereixen a un client productes o serveis complementaris o similars a d'altres que ha adquirit, perquè és més econòmic que buscar nous clients.
Nota: Per exemple, el cost addicional que suposa a una entitat bancària vendre altres productes o serveis a un client que ja té un compte corrent en l'entitat sol ser menor que el cost de captació inicial.
veta de mercat, f
es nicho de mercado
fr niche
en market niche; niche
Buit de mercat constituït per un petit segment de mercat explotat per una marca.