Resolucions del Consell Supervisor (17 de desembre de 1998)

aeri, m
<Surf de neu>

es aéreo; aerial
fr aerial
en aerial

Truc executat a l’aire.
 

aeri de puntes, m
<Surf de neu>

es frontside air
fr frontside air; saut sur mur frontside
en frontside air

Salt executat a la paret de puntes d’un migtub.
 

aeri de talons, m
<Surf de neu>

es backside air
fr backside air; saut backside
en backside air

Salt executat a la paret de talons d’un migtub.
 

costat de puntes, m
<Surf de neu>

es frontside
fr côté orteils; côté pointes des pieds; frontside
en frontside; toe side

Costat de la planxa de neu que queda davant de les puntes dels peus del surfista.
 

costat de talons, m
<Surf de neu>

es backside
fr backside; côté talons
en backside; heel side

Costat de la planxa de neu que queda darrere dels talons del surfista.
 

grataesquena, m
<Neu>

es rasca; rascaespaldas
fr gratte-dos
en back scratcher

Figura de bamps i de salts acrobàtics consistent a arquejar el cos cap enrere tot apropant la cua dels esquís a l'esquena, els quals queden aproximadament perpendiculars al pendent.
 

hot-dog, m
<Neu>

es hot-dog
fr hot-dog
en hot-dog

Figura d'acroesquí consistent a fer palanca amb la cua d’un esquí i fer mig gir.
 

indi, m
<Surf de neu>

es Indy
fr Indy
en Indy air

Truc que consisteix a fer una grapada del cantell dels dits amb la mà de darrere, entremig dels peus i amb la cama de davant estirada.
 

invertit, m
<Surf de neu>

es handplant
fr handplant
en handplant

Truc que consisteix a fer un salt amb un gir de 180º a l’entorn de l’eix transversal del cos i tocar l’aresta del migtub amb una mà.
 

japó, m
<Surf de neu>

es Japan
fr Japan
en Japan air

Truc que consisteix a agafar amb la mà de davant, passant-la entre les cames, el cantell dels talons, estirar la cama de darrere i aixecar la planxa a l'alçada del cap.
 

javelina, f
<Neu>

es javelin
fr javelin
en javelin

Figura d'acroesquí que consisteix a girar sobre un esquí amb l'altra cama encreuada per davant i l'espàtula cap a fora.
 

lliscament, m
<Surf de neu>

es slide
fr glisse; slide
en slide

Acció de lliscar amb la planxa de neu sense clavar-ne els cantells per una superfície llarga i estreta a la qual s’accedeix fent un salt.
 

mac twist, m
<Surf de neu>

es mac twist
fr mac twist
en mac twist

Truc que consisteix a fer un gir invertit de 360º a 540º.
 

mètode, m
<Surf de neu>

es method
fr method
en method air

Truc que consisteix a fer una grapada amb la mà de davant en el cantell dels talons, amb els genolls flexionats, i aixecar la planxa de neu amunt tant com es pugui.
 

mut, m
<Surf de neu>

es mute; rana
fr mute
en mute air

Truc consistent a fer una grapada amb la mà de davant entremig dels peus o davant del peu de davant.
 

ol·li, m
<Surf de neu>

es ollie
fr ollie
en ollie

Truc amb què s'eleva la planxa de neu del sòl, que es duu a terme traslladant el pes del cos sobre la cua de la planxa tot aixecant-ne la punta, i aixecar tot seguit el peu de darrere.
 

paret de puntes, f
<Surf de neu>

es pared frontside
fr mur frontside
en frontside wall

Paret del migtub que es puja clavant el cantell del costat de puntes.
 

paret de talons, f
<Surf de neu>

es pared backside
fr mur backside
en backside wall

Paret del migtub que es puja clavant el cantell del costat de talons.
 

rock-and-roll, m
<Neu>

es rock and roll
fr rock and roll
en rock and roll

Figura d'acroesquí que consisteix a fer un mortal ventral, un balanceig amb els punys dels bastons a l'estómac i un volteig final.
 

rudi, m
<Neu>

es rudy
fr rudy
en rudy

Maniobra d’acroesquí que consisteix a fer un mortal amb una pirueta i mitja.
 

tisora,  f
<Neu>

es daffy
fr daffy
en daffy

Figura de bamps i salts acrobàtics que consisteix a mantenir les cames separades mentre es fa un salt, l'una davant i l'altra darrere, de manera que l'espàtula d'un esquí apunta cap al cel i la de l'altre apunta cap a terra.
 

toc, m
<Surf de neu>

es bonk
fr bonk
en bonk

Acció de donar intencionadament un cop a un objecte amb l’espàtula o la cua de la planxa de neu.
 

torsió, f
<Surf de neu>

es shifty
fr shifty
en shifty air

Truc que consisteix a girar el tors i els malucs en direccions oposades i amb la cama del davant estirada.
 

truc, m
<Surf de neu>

es figura; truco
fr figure; trick
en figure; trick

Grup d’accions tècniques de surf de neu que formen una unitat.
 

twist, m
<Neu>

es twist; twister
fr twist; twister
en twist; twister

Salt en què es fan girar els esquís 90º cap a un costat mantenint-los paral·lels, junts i perpendiculars al cos.
 

un peu, m
<Surf de neu>

es one foot
fr one foot
en one foot

Salt executat amb el peu de darrere fora de la fixació i amb la mà de davant agafant la planxa de neu a l’alçària de l’altre peu, a fi de mantenir-la a prop del cos.
 

viratge de puntes, m
<Surf de neu>

es viraje frontside
fr virage de face; virage en appui orteils; virage frontside
en frontside turn

Viratge executat clavant el cantell del costat de puntes.
 

viratge de talons, m
<Surf de neu>

es viraje backside
fr virage backside; virage de dos; virage en appui talons
en backside turn

Viratge executat clavant el cantell del costat de talons.
 

virolla, f
<Neu>

es trompo
en spin

Maniobra d'enllaç d'acroesquí consistent a fer girar lateralment, tot derrapant, un o dos esquís en contacte amb la neu.
 

virolla, f
<Circulació viària>

es trompo
fr tête-à-queue
en jack knifing; slew round; swing-around

Volta completa que fa un vehicle sobre el seu eix vertical, provocada pel derrapatge de les rodes de darrere.
 

zastrugui, m
<Neu>

es sastrugui
fr sastrugi;  zastrugi
en sastrugi

Duna de neu en forma d’onada, modelada per vent unidireccional quan la capa superior és més dura que les capes inferiors, i amb el costat de sobrevent més pendent que el de sotavent.
 

zúdnic, m
<Neu>

es zudnik
fr zudnik
en zudnik

Salt acrobàtic en què el tronc de l'esquiador s'inclina uns 90º cap endavant i avall, mentre les puntes dels esquís, que es mantenen junts i paral·lels, gairebé toquen la barbeta de l'esquiador.