Termes normalitzats


Resolucions del Consell Supervisor (29 de gener de 1998)

. alimentació proovulatòria f [Explotació animal]
. ciber- [Informàtica]
. ciberespai m [Informàtica]
. cibernauta m i f [Informàtica]
. comorbiditat f [Sanitat]
. copí m [Gastronomia]
. difusió per amistat f [Publicitat]
. flushing m [Explotació animal]
. hora punta f [Publicitat]
. internauta m i f [Informàtica]
. MGM m [Publicitat]
. projecció f [Publicitat]


alimentació proovulatòria f
sin. compl. flushing m
[Explotació animal]
es flushing
fr suralimentation présaillie; suralimentation temporaire
en flushing
Sistema d’alimentació de les ovelles durant la temporada d’acoblament, que s’aplica en tractaments reproductius amb la finalitat de concentrar l’època dels parts i augmentar la taxa de fertilitat.
ciber-
[Informàtica]
es ciber-
fr cyber-
it cyber-
en cyber-
Prefix que indica relació amb les xarxes informàtiques i la realitat virtual.
ciberespai m
[Informàtica]
es ciberespacio
fr cyberespace; espace cybernétique
it cyberspace
en cyberspace
Espai virtual en què els cibernautes duen a terme les seves activitats.
cibernauta m i f
sin. internauta m i f
[Informàtica]
es cibernauta; internauta
fr cybernaute; internaute
en cybernaut; internaut
Usuari d’una xarxa informàtica, especialment d’Internet.
comorbiditat f
[Sanitat]
es comorbididad; comorbilidad
fr comorbidité
it comorbidità
en comorbidity
Coincidència en un sol pacient de dues o més patologies que en compliquen la curació.
copí m
[Gastronomia]
es chupito
fr coup; goutte
en shot
Traguet d’una beguda alcohòlica, especialment licor, servida en un gotet.
difusió per amistat f
sig. MGM f
[Publicitat]
es difusión por amistad; MGM
fr parrainage
en member-get-member; MGM
Sistema que una organització utilitza per aconseguir nous clients emprant com a intermediaris els clients actuals, els quals en reben una compensació a canvi.
Nota: La sigla MGM correspon a l’equivalència anglesa member-get-member.
hora punta f
[Publicitat]
es hora punta; prime time
fr heure de pointe; période de pointe
en peak time; prime time
Franja horària de major audiència d’un suport televisiu o radiofònic.
Nota: A efectes d’inserció publicitària és la franja horària més cara.
projecció f
[Publicitat]
es pase
en appearance; run
Cadascuna de les emissions d’un espot o pel·lícula publicitària.

Actualització: 11 de març de 1998