Termes normalitzats
.

 
Resolucions del Consell Supervisor (29 d'octubre de 1998)

<Surf de neu>

. aresta, f . pal curt, m
. caixa de salts, f . parc de surf, m
. cua, f . pla, m
. decantador, m . planxa de neu, f
. espàtula, f . quart de tub, m
. graó, m . rampa de salts, f
. migtub, m . sot, m

aresta, f

es coping
fr arête; coping
en coping; lip

Cantell superior de les parets d'un migtub o d’un quart de tub.

caixa de salts, f

es fun box
fr fun box
en fun box

Plataforma de neu elevada, amb dues o quatre rampes d’accés que serveixen per fer salts.

cua, f

es cola; tail
fr talon
en tail

Extrem posterior de la planxa de neu.

decantador, m

es canting
fr calage d'inclinaison latérale
en canting

Regulador de la inclinació lateral de la canya d'una bota d'esquí o d'una bota dura de surf de neu.

espàtula, f

es nose
fr nez; nose; spatule
en nose

Extrem anterior de la planxa de neu.

graó, m

es pro-jump
fr escalier; pro-jump; tremplin
en pro-jump

Desnivell artificial d’aproximadament un metre, propi de les competicions de duel i cros, que es fa servir com a obstacle.

migtub, m

es medio tubo; halfpipe
fr demi-lune; demi-tube; halfpipe; piste de demi-lune
en halfpipe; pipe

Pista de forma semicilíndrica excavada a la neu, amb un pendent que permet al surfista de fer salts i trucs mentre es desplaça d’una paret a l’altra.

Nota: La forma d’aquesta instal·lació fa que també es conegui col·loquialment com a u.

pal curt, m

es soporte stubbie; stubbie

Pal d'eslàlom flexible per a portes de dos suports, de 20 a 45 cm i amb l’extrem superior protegit, que se situa al costat interior o de viratge.

parc de surf, m

es snowpark
fr parc de surf acrobatique; snowpark; terrain de surf acrobatique
en freestyle park; snowboard park; snowpark

Espai delimitat per a la pràctica del surf de neu que sol incloure un migtub, quarts de tub, rampes de salts, etc.

Nota: Cal no confondre’l amb el parc de neu, que és un espai a peu de pista proveït d'instal·lacions per a l'aprenentatge infantil de l'esquí o per a l'esbarjo.

pla, m

es flat
fr fond
en flat; flat bottom

Superfície plana que hi ha entre les dues parets d'un migtub.

planxa de neu, f

es snowboard; tabla de snow; tabla de surf de nieve
fr planche à neige; planche de surf; planche de surf des neiges; surf des neiges
en snowboard; snowsurfing board

Post ampla de material dur i lleuger, corbada amunt per un o tots dos extrems, amb dues fixacions més o menys centrades i perpendiculars a l’eix longitudinal, amb la qual es pot lliscar damunt la neu.

quart de tub, m

es medio pipe; quarter pipe
fr piste de quart de lune; quart de lune
en quarter pipe

Migtub amb una sola paret.

rampa de salts, f

es big jump
fr big jump
en big jump

Rampa curta situada al final d’un pla inclinat, que permet de fer salts d’una longitud i alçària considerables.

sot, m

es gap
fr gap
en gap jump

Caixa de salts amb una depressió que cal superar entre el pla inclinat d’enlairament i el pla inclinat d’aterratge.