Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià

 • Índex multilingüe
 • Multicercador


 • Neoloteca del Termcat:


  [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
  [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

  Nota: molts manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).  E
  1. eagle [en]
  2. easy!
  3. economies d'abast
  4. edició
  5. edició del receptor
  6. edició electrònica
  7. edició preliminar
  8. edifici readaptat
  9. editatge
  10. editor -ra de web
  11. editor -ra de webs
  12. efecte
  13. efecte badoc
  14. efecte de tancament
  15. efecte de retrocés
  16. efecte de rodolament
  17. efecte lateral
  18. efecte de sobreexposició
  19. efecte tisora
  20. efectiu -iva
  21. efectivitat
  22. eficaç
  23. eficàcia
  24. eficiència
  25. eficient
  26. EFP
  27. elèctric -ca
  28. electroforesi de camp polsant
  29. element d'enllaç
  30. element de configuració
  31. elevació
  32. ELISA en sandvitx
  33. embarcació de neteja
  34. embarcament denegat
  35. embargador -ra
  36. embargant
  37. emblema de marca
  38. emblistadora
  39. emetre amb làser
  40. emissió làser
  41. emmascarament
  42. emmascarar
  43. emmoquetador -ra
  44. emmoquetar
  45. emoticona
  46. empenteta
  47. emplaçament de producte
  48. empremta genètica
  49. empremta proteínica
  50. emprenedor -ra
  51. emprenedor -ra de la informació
  52. emprenedoria
  53. empresa de primera
  54. empresa derivada
  55. en 3D
  56. en contrafase
  57. en direcció 3'
  58. en direcció 5'
  59. encapsuladora
  60. encapsulament
  61. encapsular
  62. encàrrec de gestió
  63. encarregat -ada del camp
  64. encavallament
  65. encavallar
  66. enceball
  67. endarreriment
  68. eneolític
  69. enfinestrament
  70. enganxada
  71. enginyeria de sistemes integrats per ordinador
  72. enginyeria de sistemes per ordinador
  73. enigmista
  74. enllaç [versió anterior; veg. baix]
  75. enllaç [Internet]
  76. enllaçar
  77. enllaçat -ada
  78. ennobliment
  79. enòcoa
  80. enoteca
  81. enregistrador
  82. enregistrador de CD
  83. enregistrador de DVD
  84. entrada
  85. entrecreuament
  86. entrellaçament
  87. entrenador -ra
  88. entrenament
  89. entresolat
  90. entreteniment educatiu
  91. envasadora skin
  92. envinyada
  93. enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida
  94. epidemiologia de camp
  95. epigènesi
  96. epigènia
  97. epílit
  98. epilit (*)
  99. epíliton
  100. epiliton (*)
  101. epinètron
  102. epipaleolític
  103. epíquisis
  104. equació iconal
  105. equip atacant
  106. equip de vendes
  107. equip defensor
  108. equip especial
  109. equitació terapèutica
  110. equitació western [western: en]
  111. equivalent de dosi
  112. erhu [zh]
  113. erm industrial
  114. erm urbà
  115. eruga
  116. esbaldregall estratificat
  117. esbiaixat -ada
  118. esbós
  119. escabí -ina
  120. escacs japonesos
  121. escacs xinesos
  122. escalabilitat
  123. escalable
  124. escalada a flaix
  125. escalada a vista
  126. escalada assajada
  127. escalada en politja
  128. escalar
  129. escalat
  130. escalat -ada
  131. escalat funcional
  132. escalat jeràrquic
  133. escalatge
  134. escalfament
  135. escarabat de maig
  136. escarabat de maig
  137. escarabat de maig
  138. escarabat de Sant Joan
  139. escarabat de Sant Joan
  140. escarabat de Sant Joan
  141. escarabat ratllat
  142. escarabat ratllat
  143. escarabat ratllat
  144. escenari
  145. escif
  146. esclat oxidatiu
  147. esclat respiratori
  148. escola ukiyoe
  149. escombrada
  150. escorpí de mar d'espines curtes
  151. escorpí de mar d'espines llargues
  152. escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu
  153. escrit de proposició de prova
  154. escudeller -ra
  155. escultura tova
  156. escumeig
  157. esdeveniment
  158. esdeveniment advers
  159. esgranadora
  160. esgranament
  161. esgranar
  162. esker [en]
  163. eslàlom a cavall
  164. eslàlom gegant
  165. eslàlom paral·lel
  166. esmorzar-dinar
  167. esnap
  168. espagueti fi
  169. esparragolita
  170. esparreguina
  171. espatller
  172. espàtula
  173. especialitat farmacèutica publicitària
  174. espectre de Fraunhofer
  175. espeleobusseig
  176. espeleobussejador -ra
  177. espeleosocorrista
  178. espeleosocors
  179. esperó
  180. espícula
  181. espina
  182. espinel·la de zinc
  183. esqual
  184. esquer
  185. esquí de genolls
  186. esquí acrobàtic
  187. esquí artístic
  188. esquí artístic i acrobàtic
  189. esquí càrving
  190. esquí de telemarc
  191. esquí jòring
  192. esquí parabòlic
  193. esquí-arc
  194. esquiador -ra de telemarc
  195. esquisurf
  196. esquisurfista
  197. esrom
  198. establiment de descompte
  199. estació d'acoblament
  200. estamne
  201. estamnos
  202. estampació
  203. estació
  204. estàrter [neu]
  205. estàrter [golf]
  206. estat de la qüestió
  207. estel de tracció
  208. estic alt
  209. estic trencat
  210. estil clàssic
  211. estil lliure
  212. estimatori -tòria
  213. estira-i-empeny
  214. estirada del mercat
  215. estoa
  216. estran
  217. estràs
  218. estratègia creativa
  219. estratègia d'estirada
  220. estratègia d'impuls
  221. estratègia de desnatació
  222. estratègia de munyida
  223. estratègia pull
  224. estratègia push
  225. estrella
  226. estrumogen
  227. estrumogen -mògena
  228. estrumogènesi
  229. estub
  230. estudi de seguiment
  231. estufatge
  232. etalonatge
  233. etiqueta [Informàtica]
  234. etiqueta [Internet]
  235. euripus [la]
  236. èustil -la
  237. èustil
  238. evasió immunitària
  239. evidència científica
  240. exalíptron
  241. expert -ta en costos
  242. excés de jugadors al gel
  243. excloïbilitat
  244. excloïble
  245. excloure
  246. exclusió
  247. executant
  248. executat -ada
  249. expedientar
  250. expedientat -ada (adj.)
  251. expedientat -ada (m. i f.)
  252. expenedor -ra de gasolina
  253. experimentació patogenètica
  254. experimentació patogènica
  255. explorador
  256. expositor
  257. extensió de línia de productes
  258. extensió de marca
  259. extingir (una) condemna
  260. extracció de volàtils
  261. extranet