• Índex multilingüe
 • Multicercador


 • Neoloteca del Termcat:


  [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
  [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

  Nota: molts manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).  I
  1. I-CASE
  2. icona de drecera
  3. idea de referència
  4. il·lícit
  5. il·lipé de Borneo
  6. il·lipé de l'Índia
  7. ima cavea [la]
  8. imagines maiorum [la]
  9. imago clipeata [la]
  10. imago clipeata [la]
  11. imant corbador
  12. imatge canviant [imatge]
  13. imatge canviant [tècnica]
  14. imatge clau
  15. imatge de tancament
  16. imbuia [arbre]
  17. imbuia [fusta]
  18. immatriculació
  19. immatricular
  20. immersió lleugera
  21. immobilització del disc
  22. immunodeficiència combinada greu
  23. immunoelectroforesi de Laurell
  24. immunoelectroforesi de puntes
  25. imprès sobre
  26. impressió
  27. impugnar en
  28. imputat -ada
  29. in antis [la]
  30. in situ [la]
  31. ina bàuer
  32. inadequació afectiva
  33. incompliment
  34. incurs -sa en
  35. indemnització per embarcament denegat
  36. índex de casuística
  37. índex de fredor
  38. índex de sensació
  39. índex de xafogor
  40. índex humidex
  41. indexador
  42. indexar
  43. indexatge
  44. indi
  45. indicador de funció
  46. indicador d'intents
  47. influenciador -ra
  48. infonomia
  49. infonomista
  50. inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid
  51. inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòtid
  52. inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nucleòsid
  53. inhibidor de la transcriptasa inversa
  54. inici del cop
  55. injust
  56. injust
  57. innovadors
  58. instància
  59. instanciar
  60. insula [la]
  61. insula [la]
  62. insula [la]
  63. integració automàtica
  64. intencionat a ningú
  65. intensificació de la fluorescència
  66. intent
  67. interferència
  68. interlaboratorial
  69. interlletratge sistemàtic
  70. interlletratge
  71. intermediari de la informació
  72. intern -na en trànsit
  73. internacionalització
  74. internacionalitzar
  75. internauta
  76. Internet
  77. intersecció [patinatge sobre gel]
  78. intersecció [patinatge sobre rodes]
  79. intra vitam [la]
  80. intralaboratorial
  81. intranet
  82. introductor -ra de dades
  83. intrús -usa
  84. inundació
  85. inundar
  86. invalidació
  87. invalidar
  88. invasió
  89. invertit
  90. ió creatinini
  91. ionqui
  92. isofota
  93. isolux
  94. itàlic
  95. ITAM
  96. ITI
  97. ITIAN
  98. ITIANT
  99. ITIM
  100. ITINAN
  101. itinerari submarí
  102. itinerari
  103. iwan [ar]