Coneixement del català al País Valencià

 

 

 

SIES

(1989)

Cens

(1991)

SIES

(1992)

SIES

(1995)

CIS

(1998)

l’entén

95,7 %

83,3 %

Gens/Una mica: 16,8 %

Gens/Una mica: 12,6 %

84,0 %

(33,6 %)*

Bastant bé/Molt bé: 83,2 %

Bastant bé/Molt bé: 87,4 %

el sap parlar

67,6 %

51,2 %

Gens/Una mica: 39,0 %

Gens/Una mica: 16,8 %

55,0 %

(16,7 %)*

Bastant bé/Molt bé: 61,1 %

Bastant bé/Molt bé: 83,2 %

el sap llegir

62,8 %

38,1 %

Gens/Una mica: 56,4 %

Gens/Una mica: 53,5 %

38,0 %

(19,6 %)*

Bastant bé/Molt bé: 43,6 %

Bastant bé/Molt bé: 40,5 %

el sap escriure

17,5 %

15,2 %

Gens/Una mica: 84,2 %

Gens/Una mica: 79,6 %

19,3 %

(19,3 %)*

Bastant bé/Molt bé: 15,8 %

Bastant bé/Molt bé: 20,4 %

Tret d’El País, 2 de desembre del 2001

SIES: Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics

CIS: Centre d’Investigacions Sociològiques de l’Estat

* Aquesta enquesta no acumula els resultats, que s’ofereixen entre parèntesis. Perquè puguen comparar-se les dades, s’han sumat igual que en els altres sondejos.