El català al sud del País Valencià 2003 - cdlpv

Información i Las Provincias, 17.01.2003

Coneixement entés del valencià entre els joves (1991-2000)

Estudiants de la Universitat d'Alacant

Àmbit d'ús

Àmbit d'ús

Coneixement i ús familiar

Coneixement i ús familiar

Coneixement i ús en general

Coneixement i ús en general

Font: articles de Las Provincias [] i d'Información []