CDLPV     Eines de Llengua. El web de la CDLPV    Antic logo d'Eines de Llengua   

Finalitats de la CDLPV

 La finalitat principal de l'associació és coordinar i difondre actuacions, activitats, treballs i estudis sobre la dinamització lingüística del valencià, per tal d'aconseguir una societat més justa respecte dels drets lingüístics de la ciutadania i fomentar, alhora, l'ús del valencià. 

 Aquesta finalitat genèrica es concreta en les següents finalitats específiques: 

a) Difondre les activitats de l'associació. 

b) Defendre els drets laborals de les persones que es dediquen a la dinamització del valencià (en qualsevol dels camps esmentats abans).  

c) Orientar sobre qüestions lingüístiques i de dret lingüístic. 

d) Promoure l'ús del valencià en tots els àmbits de la societat. 

e) Promoure treballs d'investigació al voltant de la correcció, traducció i dinamització del valencià. 

f) Establir acords de col·laboració amb altres organitzacions per a la dinamització lingüística del valencià. 

g) Crear un àmbit de debat, d'informació i d'intercanvi sobre drets i qüestions lingüístiques, mitjançant la publicació d'un o de diversos butlletins o estudis sobre la matèria,  tant entre els socis i sòcies com en els mitjans de comunicació o  sectors interessats. 

Membres: 

Pot adquirir la condició de membre de la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià tota persona que tinga interés en els fins d'aquesta associació i que complisca els requisits següents: 

a) Ser major d'edat. 

b) Estar vinculat al camp de la correcció, traducció i dinamització del valencià en institucions, empreses públiques o privades, associacions o altres entitats. 

c) Presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva. 

d) Rebre la resolució positiva d'admissió de la Junta Directiva, la qual està obligada a resoldre en el termini de 90 dies.


I, naturalment, pagar alguna de les quotes anuals indicades en la butlleta de subscripció:

- modalitat A: 12,02 euros.

- modalitat B: 18,03 euros.

 

Butlleta de subscripció en PDF

 

a/e: golls@geocities.com